BJÄRE 2023-02-08 KL. 06:43

Kommunen vill slopa krav om vaccinering för vårdpersonal

Av Peter Jakobsson

Kommunen vill slopa krav om vaccinering för vårdpersonal

Vård- och omsorgsnämnden i Båstad föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om att krav på vaccination mot covod-19 vid nyanställning av medarbetare inom omvårdnadsnära arbete ska upphöra.

Det var under hösten 2021 som vård- och omsorgsnämnden beslutade om att det skulle ställas krav på vaccinering vid nyanställning till omvårdsnära arbete i kommunen. Sedan våren 2022 klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Dessutom anser nämnden att vaccinationsgraden inom Vård och omsorg är hög.

Med den bakgrunden vill nu vård- och omsorgsnämnden få ett beslut om att slopa kravet på vaccinering vid nyanställning. Beslutet tas slutgiltigt av kommunstyrelsens arbetsutskott i februari eller mars.