Klik venligst
BJÄRE 2024-06-07 KL. 07:00

Kommunens övertagande drar ut på tiden

Av Peter Jakobsson

Förlövsholms vägförening planerade för att kommunen skulle ta över driften till 2023. Så blev det inte och det ser ut som att det inte blir under detta året heller. Det är arbetet med detaljplaner som drar ut på tiden. Nu hoppas vägföreningen att de inte ska behöva dröja mer får då måste de kanske ta ut nya avgifter från medlemmarna.

Kommunens övertagande drar ut på tiden
Vägar som ingår i Förslöv GA:3 som kommunen ska ta över. Till höger Torben Persson, ordförande i Förslövsholms vägförening och Jenny Björk, exploateringsingenjör på Båstads kommun.

Båstads kommun beslutade för flera år sedan att ta över ett antal av de större vägföreningarna på Bjäre. Den första skulle bli Förslövsholms vägförening. Planen var att övertagandet skulle bli klart inför 2023. Men så blev det inte, i början av 2023 var det inte klart och vägföreningen fick leva vidare med sitt ansvar för området. Nu har det gått ytterligare ett år och övertagandet är fortfarande inte klart.

Den gamla styrelsen i vägföreningen har inget val annat än att fortsätta driva föreningen medan de måste.

– Det går trögt kan man säga. Det är huvudmannaskapet som ska ändras på detaljplaner i området men det drar ut på tiden. Nu ska det väl upp till politikerna i sommar men sen ska även Lantmäteriet göra själva ändringarna och bara det kan ta ett halvår, konstaterar Torben Persson som är ordförande i Förslövsholms vägförening.

Torben Persson är ordförande i Förslövsholms vägförening. Han tror kommunens övertagnade kommer dröja in på 2025. Foto: Peter Jakobsson/Arkiv

Det har varit mycket detaljer kring vägar, tomter, markägande, nyttjande och gamla eller obefintliga dokument som gjort att det drar ut på tiden. Förändringar som genom åren gjorts på vägar och annat har inte dokumenterats fullt ut. Därmed har detaljplaner inte stämt med verkligheten utan behövts uppdaterats innan de kan skifta huvudman.

– Det har varit lite bökigt men nu har vi gjort så allt är rätt reglerat vilket är bra för framtiden, konstaterar Torben.

Kommunen instämmer med att om ett övertagande ska vara möjligt behöver först samtliga detaljplaner i Förslöv ändras till kommunalt huvudmannaskap.

– Dessa planändringar kommer tas upp för beslut om antagande i kommunstyrelsen den 12 juni. När detaljplaneändringarna vunnit laga kraft kan Lantmäteriet inleda processen med att upphäva Förslöv ga:3. Det är först när Lantmäteriets beslut om ett upphävande vunnit laga kraft som anläggningarna kan överföras till kommunen, förklarar Jenny Björk, exploateringsingenjör på Båstads kommun.

Förslöv GA:3 från kommunens samlade granskningsutlåtande över ändringarna av detaljplaner i Förslöv.

Det senaste året har vägföreningen trott att allt kunde bli klart till årsskiftet 2024/25 men så ser det inte ut nu.

– Vi får vara förberedda på att det drar in på nästa år också, säger Torben.

Detta bekräftas av Båstads kommun.

– Ett övertagande kan ske som tidigast till våren 2025, berättar Jenny Björk.

Jenny Björk är exploateringsingenjör på Båstads kommun.

En baksida på det hela är att vägföreningen inte tog ut någon avgift från fastigheterna under 2023 då de trodde att allt skulle bli klart under året. Nu fortsätter föreningen att bekosta driften i området och pengarna i kassan sinar.

– Jag hoppas verkligen vi ska klara oss utan att ta in nya avgifter från medlemmarna men då får det inte bli ännu mer förseningar, säger Torben.

Efter Förslövs vägförening står en ännu större vägförening på tur att tas över av kommunen. Det är Hemmeslövs vägförening där övertagandet redan blivit flera år försenat på grund av försenade arbetet med Förslöv.

– Man för väl hoppas att allt jobb det varit för kommunen i Förslöv blir en lärdom till deras övertagande av de andra vägföreningarna, konstaterar Torben.

Vägföreningar som Båstads kommun planerar att ta över. Först ut är Förslöv och sen väntar Hemmeslöv.