Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-05-31 KL. 10:26

Kommunfullmäktige kunde genomföras i Grevieparken med säkert avstånd

Kommunfullmäktige kunde genomföras i Grevieparken med säkert avstånd

Under rådande läge med corona har kommunfullmäktige bantats på antalet ledamöter för att det skulle finnas avstånd nog mellan alla i sessionssalen i kommunhuset. 41 ordinarie drogs ner till 23. Nu efterfrågades att alla kunde deltaga på mötet i maj. Platsen blev då Grevieparken.

De bantade mötena ägde rum i kommunhuset i mars och april. På majmötet skulle det beslutas om Båstad nya översiktsplan och då efterfrågades att alla ordinarie skulle vara med.

För att lösa detta flyttades kommunfullmäktige till Grevieparken där det finns en tillräckligt stor lokal för att rymma alla med bibehållet avstånd.
– Vi har från Grevieparkens sida skapat förutsättningarna för sammanträden i grupper som ligger i närheten av antalet för hur många personer som får vistas i en lokal samtidigt. Åtgärder som vidtagits och vidtages är en möblering med 2x2 meter i radie till närmsta stolsgranne, en möjlighet som ges baserat på storleken på våra lokaler. Vi erbjuder, om inte annat önskas, buteljerat vatten med skruvkork för varje mötesdeltagare, allt för att minimera risker för smittspridning, förklarar Joakim Olsson Agerskov som är evenemangsansvarig på Grevieparken.

Kommunfullmäktigesammanträde och den sedvanliga livesändningen genomfördes från lokalerna. Alla stolar fylldes dock inte utan endast 35 av de 41 ledamöterna inställde sig. Grevieparken som fått ställa in alla vårens danskvällar kan nu dra nytta av sina stora lokaler på ett annat sätt i coronatider. Nyligen har Nolato och Peab haft sina årsstämmor i lokalerna.
– Rådande omständigheter och med restriktionerna sprungna ur coronavirusets framfart till trots, har vi skapat möjligheter för möten och sammanträden som av olika anledningar inte går att skjuta på framtiden. Vi har i detta sett möjligheten för att kunna bedriva en begränsad verksamhet när vår kärnverksamhet tar en ofrivillig paus. Det är glädjande att kunna se möjligheter i ett för stunden mörkt tidevarv, berättar Joakim.

Efter debatt klubbades liggande förslag till ny översiktsplan. Ett jobb som påbörjades 2013 när Samhällsbyggnad fick i uppdrag av dåvarande kommunfullmäktige att ta fram en ny översiktsplan. Det är en långsiktig plan som visar den politiska viljan och inriktningen för hur kommunen ska utvecklas framöver.

Text: Peter Jakobsson
Foto: Joakim O Agerskov