BJÄRE 2022-05-21 KL. 06:00

Kommunrådet beredd på en ”bumpy ride”

Av Carina Nilsson

När omvärlden är skakig med ökande mat- och bränslepriser, hög inflation och en räntekurva som pekar uppåt är det inte helt enkelt att sätta ramarna för en kommunal budget 2023.

– Vi förbereder oss på en skakig resa men måste samtidigt ha is i magen, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

Kommunrådet beredd på en ”bumpy ride”
Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) tror det blir en skakig resa innan kommunen kan fastställa nästa års budget. Foto: Arkiv

I kommunen har man påbörjat budgetarbetet inför 2023. Johan Olsson Swanstein konstaterar att det även i vanliga fall är svårt att göra en budget, men i år är antalet osäkerhetsfaktorer fler än någonsin.

– Efter två år med en pandemibudget har vi nu fått en ny typ av ekonomi där vi ser stigande priser på mat och drivmedel – och vi har dessutom en energikris. Inflationen har slagit i taket och räntorna höjs. Utöver det har vi ett krig i Ukraina med en ny flyktingvåg.

Alla faktorerna påverkar hushållens ekonomi liksom kommunens. Flera ekonomer har varnat för sjunkande reallöner och Sveriges kommuner och regioner ser risker i ekonomin för landets kommuner.

– Självklart påverkar det även kommunen. Vi serverar ett stort antal portioner mat varje dag och det behövs drivmedel till olika fordon. Vi vet inte heller hur flyktingsituationen kommer att se ut eller hur mycket investeringarna kommer att öka i pris, säger Olsson Swanstein.

Kommunens skatteintäkter ökar förvisso eftersom befolkningen ökar.

– Men risken är att det äts upp av de kostnadsökningar vi ser nu, säger Olsson Swanstein.

Mot bakgrund av det osäkra läget väljer politikerna att bara sätta en ram för budgeten. Att gå ner på detaljnivå kommer troligtvis att vara ogjort arbete konstaterar Johan Olsson Swanstein.

– Utöver alla osäkerhetsfaktorer har vi även ett val i höst och hur landet kommer att styras påverkar också kommunens ekonomi. Att göra detaljerade beräkningar i det här läget är som att ge sig ut på ett gungfly och det är stor risk att vi får göra om allt i höst, därför kommer vi att avvakta med ett mer specifikt budgetförslag till hösten.

För Båstads del ger också förra årets rekordstora budgetöverskott på 99 miljoner kronor en viss trygghet.

- . Jag tror det är viktigt att vi gör vad vi kan för att inte hushållen ska drabbas ännu mer av minskad köpkraft. Vi har inte tänkt förändra skattesatsen men vi är inte heller beredda att slarva med skola, utbildning eller vård. Vi behöver följa de analyser som görs och försöka vara proaktiva, säger Olsson Swanstein.

Olsson Swanstein tror att 2023 kommer att bli ett tufft ekonomiskt år men hoppas att det vänder 2024.

– Vi har verkligen en ”bumpy ride” framför oss vad gäller ekonomin, det kommer att fortsätta vara skakigt men vi hoppas och tror att prisökningarna vänder neråt igen och att situationen stabiliseras. Till dess gäller det att vi i ledningen har is i magen och inte skapar onödig oro, säger han.