Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-09-05 KL. 09:11

Köp av flygplatsen röstades igenom

Köp av flygplatsen röstades igenom

Ägaren av Ängelholm Helsingborg Airport meddelade i slutet av maj att de skulle lägga ned driften av flygplatsen från första september. I juni meddelade Båstads kommun att de tillsammans med sex andra kommuner i Familjen Helsingborg ville vara med och säkra fortsatt drift av flygplatsen. I ett extrainsatt kommunfullmäktige togs ärendet upp och en majoritet röstade för ett delägarskap men många partier var inte eniga.

De sju kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholms kommun har nu gått samman för att genom ett nyskapat bolag rädda driften av flygplatsen. Båstads kommunen går in som ägare av 9,95 procent av aktierna och 49 procent av dessa kommer sedan att säljas till det lokala näringslivet genom Båstad Turism & Näringsliv.
– Detta är viktigt ur ett regionalt perspektiv inte minst, men också otroligt viktigt för vår kommun. Vi vill ha ett levande näringsliv och möjlighet att röra oss runt i det här landet. För oss är det viktigt att vara en attraktiv kommun och en attraktiv region och med det måste vi också skapa de förutsättningar vi kan när det gäller infrastrukturen, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.
Moderaterna och SD var enda partier i Båstad som var helt eniga om att köpa flygplatsen. I S, L, C och BP fanns förespråkare både för och emot beslutet. I MP röstade alla nej.

Under kommunfullmäktige var det en lång diskussion med olika åsikter. Bland annat framfördes följande.

Johan Olsson Swanstein (M) började och konstaterade.
– Många är beroende av denna flygplatsen. Det var inte ett alternativ att flygplatsen inte skulle vara kvar. Men hur detta skulle gå till är det vi har jobbat med.

Bo Wendt (BP) försvarade sin åsikt men hade inte hela partiet med sig.
– Självklart skulle vi arbeta för att ha en flygplats. Sen är det väl inga av kommunerna som ville köpa den men vad var alternativet? Jo, att vi skulle bli utan flygplats i nordvästra Skåne.

Irene Ebbesson (S) var kritisk till att köpa flygplatsen och yrkade avslag.
– All förflyttning av varor och personer ger miljöpåverkan. Underlaget till att köpa flygplatsen ställer många frågor obesvarade. Sammantaget tycker jag inte detta är en bra affär, det är bara luft!

Håkan Mörnstad (BP) framförde också kritik och yrkade på avslag.
– En kommun ska inte äga en flygplats! Det kommer kosta skjortan. Resenärerna ska betala, inte skattebetalare. Jag är inte mot en flygplats men kommunen ska inte driva den. Här är det PEAB som blir vinnare och kommunerna förlorare.

En annan aspekt lyfte Ebba Krumlinde (C).
– Det var ingen självklarhet för oss i centerpartiet att ställa oss bakom köpet men det gör vi. Jag är av den totala uppfattningen att vi kommer använda oss av flyg i framtiden men de kommer vara fossilfria. Genom att äga flygplatsen kan vi säkerställa skatteintäkter till kommunerna. Flygplatsen gynnar både näringsliv och turism. 2019 genomfördes 60 ambulansflygningar till flygplatsen. Den räddar med andra ord liv. Även brandflyg kan använda flygplatsen för att hjälpa oss i regionen. Vi ser flygplatsen även som en samhällsbärare.

Jonas Nilssons miljöparti kunde inte ställa sig bakom att köpa flygplatsen.
– Flyget är inte klimatvänlig. Så är det bara. Vi anser inte att kommunen ska driva flygplats. Flygandet minska och kloka människor flyger allt mindre. Lönsamheten i branschen minskar och att äga flygplats kan bli en dyr affär. Vi yrkar avslag.

Inom liberalerna fanns det olika syn på köpet. Jens Nygren yrkade på avslag.
– Av alla transportslag i Sverige så står flyget för den största utsläppsökningen. Genom ett kommunalt övertagande av flygplatsen, med stöd av kommunala skattemedel till en förlusttyngd verksamt, kommer Båstads kommun bidra till att pressa fram låga priser, bibehålla flygandet på för höga nivåer och därmed underminera en strävan för ett mer hållbart resande i Sverige.

Från SD var åsikten som Joakim Gräbner framförde kort.
– Det är en flygplats vi ska köpa, inte flygplanen som släpper ut avgaserna. Men utvecklingen mot miljövänligare flyg görs. Ge tekniken en chans, vi tycker att vi köper flygplatsen.

Omröstningen blev 26 Ja mot 9 nej. Således ställde sig kommunfullmäktige bakom beslutet att gå in som delägare i Ängelholms Helsingborgs Flygplats från 1 september.

Text: Peter Jakobsson
Foto: Peter Wemmert - Kameratrollet