BJÄRE 2023-01-20 KL. 10:17

Kraftig ökning av gonorré i Skåne

Av Peter Jakobsson

Kraftig ökning av gonorré i Skåne
Antalet smittade med gonorré har ökat kraftigt i Skåne. Foto: Alejandra Quiroz/Unsplash

Under fjolåret var det en stor ökning av antalet personer som diagnostiserades med gonorré i Skåne. Ökningen 2022 var 76 procent jämfört med året innan.
Under pandemiåren 2020 och 2021 var det en minskning av antalet smittade med gonorré som tros bero på den minskade kontakten med varandra som folk hade under restriktionstider. När dessa togs bort gick smittan upp igen och nu är det även fler fall än innan pandemin.

En skillnad mot tidigare är att det nu är fler som blivit smittade genom sex med motsatt kön. Tidigare har flertalet fall hittats bland män som har sex med män.

Region Skåne som sammanställt siffrorna på smittade av gonorré har ingen direkt förklaring till varför sjukdomen har börjat spridas i en större utsträckning bland heterosexuella. Mattias Waldeck som är biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne konstaterar dock att gonorré är väldigt smittsamt och kommer det in i en grupp där man har ett ökat risktagande kan det lätt bli en stor smittspridning.

Medianåldern för de som smittats via heterosexuell kontakt var 25 år och för män som har sex med män 33 år.

Om man misstänker att man har smittats av gonorré är det viktigt att provta sig. Detta kan göras på flera olika mottagningar inom vården, till exempel på vårdcentraler, barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar.

Peter Jakobsson