Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-10-29 KL. 12:00

Krav på vaccinering vid nyanställning i kommunen

Av Peter Jakobsson

Beslut har tagits av kommunstyrelsens arbetsutskott i Båstad att vaccinering mot covid-19 krävs vid nyanställning till omvårdsnära arbete i kommunen.

Krav på vaccinering vid nyanställning i kommunen

För att så långt det är möjligt säkra en god, trygg och säker vård och omsorg inom Båstads kommun utreddes huruvida arbetsgivaren kan sätta ett generellt vaccinationskrav för anställda inom Båstads kommun som arbetar inom omvårdnadsvårdsnära yrken samt om arbetsgivaren kan införa vaccinationskrav vid nyanställning inom vårdnära yrken.

En gedigen utredning gjordes av Vård- och omsorgschef samt HR-chef som resulterade i ett antal beslutspunkter. Vård- och omsorgsnämnden beslutade att vid nyanställning till omvårdsnära arbete ställs krav på vaccinering mot covid-19. Det beslutades även att avdelningen Vård och omsorg ska underlätta för och stimulera medarbetare till att vaccinera sig mot covid-19.

En av punkterna delade upp nämndens ledamöter i två läger och omröstning skedde. Det var punkten angående att Vård- och omsorgschefen ges mandat att i samråd med enhetscheferna vidta åtgärder för att skydda särskilt känsliga vårdtagare i relation till ovaccinerade medarbetare. M, S och KD ville bifalla punkten medan L lämnade sina vanliga samarbetspartier och röstade med BP och C som därigenom fick genom ett avslag för punkten.

Senare beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott enligt föreslaget beslut från vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att socialchef ges mandat att i vissa fall, och i samråd med verksamheterna, vidta åtgärder och uppställa krav att enbart vaccinerade medarbetare ska arbeta i viss specifik verksamhet.