Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-03-24 KL. 13:18

Krisledningen jobbar aktivt med många scenarier

Krisledningen jobbar aktivt med många scenarier

Coronakrisen är ett faktum och samhället och kommunen måste vidta åtgärder. Krisledningen försöker ta höjd för vad som kan tänkas komma och då vara beredda att agera. Hur det kommer utveckla sig är det ingen som vet.

– Mycket är osäkert men en sak är säker: har du symptom så stanna för guds skull hemma och var inte bland folk, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.

På kommunen har ledningen fått ändra sitt arbete och sätta corona i främsta rummet.
– Det gäller att ha huvudet kallt och hjärtat varmt. Vi befinner oss i en situation som är helt ny för oss och allt är präglat av väldigt mycket osäkerhet. Vi måste då göra strategiskt bra bedömningar som håller över tid. Vi värnar våra medborgare och försöker driva vår kommunala service så långt det går utan att göra för stora avvikelser. Där är basen skola samt vård- och omsorg, förklarar Johan.
– Alla är berörda av detta och vi arbetar över alla verksamhetsområden för att värna liv och hälsa inom vårt geografiska område, förklarar säkerhetschef Christofer Torén.

Krisledningsnämnden och krisledingsstaben i kommunen är aktiverad.
– I staben träffas vi dagligen och gör uppdateringar till politiken, berättar Christofer.
– Krisledningsnämnden består av ledamöterna från kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi aktiverade den väldigt snabbt för att vi såg att vi behövde ta detta på allvar och kunna ta strategiskt övergripande beslut snabbt, säger Johan.

Ordinarie politiska organ fortsätter jobba med vanliga politiken med alla pågående ärenden.
– Vi tar de nödvändiga besluten och vissa saker får skjutas lite på men vi försöker gå vidare med allt det vanliga också, förklarar Johan.

Kommunen har nyligen beslutat om ett nytt krisledningsreglemente och en plan för utbildningar.
– Det är nästan ödets ironi att vi blev klart med detta bara veckor innan allt detta kom, säger Johan.
– Jag tycker att det fungerar väldigt bra i staben och med stödet vi har från andra verksamheter samt externa aktörer, förklarar Christofer.

Nu tittar de på vilka olika scenarier som kan tänkas komma och hur kommunen i så fall behöver agera.

Till påsk väntas det i vanlig ordning komma många till Bjäre. Det är ett faktum som kommunen inte kan styra över.
– Av uppenbara själ kan vi inte bestämma var man ska vistas i Sverige. Vi ställer oss bakom folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte resa inrikes i onödan. Sen hoppas vi att det inte är några sjuka som reser hit och är ute i samhället, säger Christofer.

Nu har kommunen även aktiverat en typ av volontärverksamhet. Genom denna kan folk som är i riskgrupper få hjälp med att handla hem livsmedel hemma, låna en bok på biblioteket, hämta ut ett paket hos ditt postombud eller något annat de behöver hjälp med.
– Detta är en viktig samhällsfunktion som vi har jobbat med under en tid innan även innan allt detta hände med corona men nu passar det bättre än någonsin, säger Johan.

Har du behov av en volontär?
De som önskar hjälp kan kontakta kommunen genom att ringa: 0431-777 60 (vardagar 8.00-16.30) eller skicka ett mail till: volontar@bastad.se

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON