Klik venligst
BJÄRE 2024-05-21 KL. 06:00

Kristina bytte stängsel - fick brev med hot om fängelse

Av Carina Nilsson

Kristina Pettersson ville ha ett säkrare staket för sina hästar. Men det gillade inte Trafikverket. Myndigheten skickade ett brev med uppmaningen att flytta staketet, annars kunde hon få fängelsestraff.
– Det har stått ett staket på samma plats i 20 år och så får man ett brev med hot om fängelse, säger hon.

Kristina bytte stängsel - fick brev med hot om fängelse
Kristina Pettersson bytte till en annan staketmodell för att få ett säkrare staket till sina hästar. Då fick hon problem med Trafikverket. Foto: Carina Nilsson

För snart två år sedan köpte Kristina Pettersson sin gård vid foten av Hallandsås. Bostadshuset och hagarna ligger på varsin sida om den kurviga och kuperade Vindrarpsvägen. Hon har ett tiotal travhästar på gården, både egna och inhyrda.

– Även den förra ägaren till gården hade travhästar och stängslet till den närmsta hagen har stått på samma plats i säkert 20 år. Det förra stängslet bestod av järnstolpar och eltråd, medan jag ville ha Equisafe som anses vara ett av de säkraste stängslen för hästar. Det ska hålla i 30 år och det är underhållsfritt. Staketet är helt i plast med integrerad eltråd, säger hon.

Kristina hade knappt hunnit byta stängslet förrän hon fick ett brev från Trafikverket. I brevet hänvisar de till väglagen och påstår att staketet försämrar trafiksäkerheten och försvårar drift och underhåll av vägen. Kristina uppmanades att flytta staketet annars skulle Trafikverket låta ta bort det. I brevet skrev de att myndigheten kan agera med handräckning av polis och att straffet för att bryta mot paragrafen i väglagen kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader.

Trafikverket vill att Kristina ska flytta staketet två-tre meter, men då skapas en brant nära vägen, på grund av höjdskillnaden som syns när Kristina går ner i hagen. Foto: Carina Nilsson

– Jag visste inte ens om att jag har gjort något fel eller hur det har kommit till Trafikverkets kännedom. Och så får jag ett brev där de hotar med fängelse. Det stod inte heller hur eller var jag skulle placera staketet, säger Kristina.

Terrängen längs Vindrarpsvägen är speciell där vissa partier stupar brant ner och till sist kom Trafikverkets representanter ut till platsen.

– Trafikverket ville att jag skulle flytta staketet två-tre meter från vägen men det finns inget dike eller någon slänt som markerar var vägområdet slutar. Flyttar jag staketet längre ut skapas en brant kant nära vägen, som jag tycker verkar mer farlig för trafikanterna.

Kristinas granne, Torbjörn Holgersson, driver en maskinstation. Han ser nya problem om Kristina flyttar häststängslet.

Delar av det gamla stängslet i hästhagarna finns kvar. Kristina anser att järnstolparna borde vara farligare än stolparna av plast. Foto: Carina Nilsson

– Om staketet kommer längre ifrån vägen är det stor risk att det lägger sig ner vid snöplogning, då snön träffar med större kraft. Vems ansvar är det då om hästarna hoppar ut? Det har fungerar bra med snöplogningen i två vintrar och att kantskärningen blir lite dyrare för entreprenören är inte Kristinas fel. Det finns mängder av andra platser där djurstängsel står lika nära vägen. Lagen måste ju gälla lika för alla, säger han.

– Trafikverket ville att staketet skulle tas bort eller flyttas men de kunde inte svara på hur mycket eller var det skulle placeras. Vid besöket sade de också att stängslet inte försämrade trafiksäkerheten, det var vi flera stycken som hörde, säger Kristina.

– Potthålen som Trafikverket inte har lagat är nog en större fara än staketet, inflikar Torbjörn Holgersson.

Kristina har skrivit till både länsstyrelsen och till Högsta förvaltningsdomstolen, som tidigare hette regeringsrätten, men utan framgång.

– Det speciella här är att jag har inget ärende som går att överklaga. Med den här paragrafen kan Trafikverket besluta helt över huvudet på folk, jag förstår att det kan behövas men de har ju själva sagt att trafiksäkerheten inte påverkas. Jag kan absolut göra om men då vill jag få ett tydligt svar på vad som är rätt och att det gäller lika för alla, säger hon.