Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-10-28 KL. 19:04

Kristina vill stärka företagsbemötandet

Kristina vill stärka företagsbemötandet

I Svensk Näringslivs nyligen presenterade kommunranking med avseende på företagsklimat föll Båstad ner ytterligare några placeringar. En av anledningarna till den dåliga rankingen är punkten med kommunens tjänstemäns attityder till företagande. Där är Båstad på plats 254 av Sveriges 290 kommuner.

– Det är väldigt tråkigt att få dåligt i rankingar men vi jobbar på det och gör mycket. Vi gör besök hos lokala företag där både politiker och tjänstemän är med. Då kan vi föra dialog med företagaren om vad som fungerar och inte, säger Kristina Geiger.

Inom kommunen menar Kristina att de måste jobba med förtroendet från företagarna så det inte är negativa känslor som sprider sig och blir sanningar.
– Blir vi bättre på att bemöta och hjälpa företagen hoppas vi på att de får en mer positiv syn på oss. Vi har en person, Helena, här på kommunledningskontoret som jobbar som näringslivsstrateg. Den tjänsten har bara funnits i ett år och det tar lite tid att komma igång med allt som ska göras och sen få ut det till företagen. Hon jobbar bland annat med att hjälpa företag att hitta rätt vägar inom kommunen för att söka tillstånd för olika saker.

Båstads kommun jobbar även i ett projekt som heter ”Förenkla - helt enkelt” tillsammans med SKL och några andra kommuner. Det går ut på att få tjänstemännen att förstå vilka problem ett företag kan ha och hur de kan förbättra för dem.
– Vi försöker få alla tjänstemän att förstå hur viktigt det är med företagande och hur vi kan underlätta för dem. Företagsbesöken tillsammans med den teoretiska utbildningen gör att vi får se hur det ser ut i praktiken och det är viktigt. Då både hos småföretagaren och de stora företagen.

Kristina betonar att kommunen inte har något ansvar för att enskilda företag går bra rent ekonomiskt.
– En del kanske begär för mycket hjälp av kommunen. Kommunen ska göra det som kommunen har uppdrag att göra och det regleras i kommunallagen. Vi ska inte jobba med att ge ekonomiskt stöd eller vara med i företags drift. Att driva företag är en risk i sig men vi ska hjälpa till med att göra det enkelt med regelverk och se till att vägleda och handlägga tillstånd på ett smidigt sätt, avslutar Kristina Geiger.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson