Klik venligst
BJÄRE 2023-03-16 KL. 10:24

Kvinna vanvårdade hundar och katter

Av Peter Jakobsson

Trots återkommande påtryckningar om åtgärder på grund av vanvård av djur har en kvinna i Båstads kommun nu fått föreläggande om vite enligt djurskyddslagen från Länsstyrelsen. Anledningen är att det vid återkommande kontroller visade sig att kvinnan inte uppfyllt de kraven på förbättrad djurhållningen som sattes vid tidigare kontroll.

Kvinna vanvårdade hundar och katter
Kvinna kan få vite för vanvård av hundar och katter. (Ej hunden på bilden). Foto: Unsplash/Artem Maltsev

Den första kontrollen av kvinnans djurhållning gjordes av Länsstyrelsen i juni 2022, där fastslogs det att kvinnans hantering av husdjuren var bristfällig. De fyra hundarna bedömdes inte få tillräckligt med daglig motion i form av rastning, en av de var för stor för den buren den hölls i. Dessutom fanns det både avföring och urin i bostadshuset som hundarna hade tillgång till. Dessa saker skulle åtgärdas omedelbart enligt Länsstyrelsens beslut som inte överklagades av kvinnan.

Vid kontroll i början av 2023 upptäcktes det att problemen kvarstod och även att kvinnans två katter vara i behov av vård då de hade loppor och pälsavfall. Det var fortfarande avföring i bostaden som hade bristfällig renhållning, hundarna ansågs för dåligt rastade. Den stora hunden var i för liten bur trots förbudet mot detta som kvinnan fått.

Efter denna kontroll ålades kvinnan att skyndsamt vidta åtgärder på alla bristfälliga punkter. Dessutom bedömdes att tre av hundarna skulle veterinärundersökas med anledning av deras tand- och munstatus och därefter skulle veterinärens ordination följas. Kvinnan ålades att inkomma med veterinärintyg till Länsstyrelsen.

Bristfälliga svar från kvinnan angående vad som är efterlevt av kraven har gjort att Länsstyrelsen anser att det nu är motiverat och angeläget ur djurskyddssynpunkt att meddela föreläggande om vite. Bristerna i djurhållningen var av grundläggande karaktär och kan innebära ett lidande för djuren om de inte rättas till inom en snar framtid.

På ett antal punkter har nu vite satts om åtgärderna inte vidtas. Detta vite om 3 000 till 10 000 kronor per punkt kan dömas ut vid varje återkommande kontroll där bristen kvarstår. Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas till förvaltningsrätten.