BJÄRE 2022-07-01 KL. 06:00

Kyrkan gör Bjäre lite säkrare

Av Carina Nilsson

Västra Bjäre pastorat har satt upp tre hjärtstartare på pastoratets tre församlingshem i Torekov, Hov och Västra Karup.

Hjärtstartarna ska vara tillgängliga för allmänheten dygnet runt.

Kyrkan gör Bjäre lite säkrare
Jasmine Hustafsson från räddningstjänsten och Lars Erlandsson från Svenska kyrkan framför entrén till Västra Karups församlinghem där man placerat en hjärtstartare. Foto: Carina Nilsson

Lars Erlandsson som är fastighetsansvarig i Västra Bjäre pastorat berättar att kyrkan i flera år har velat skaffa hjärtstartare.

– Det är många som besöker kyrkans verksamheter men också väldigt mycket folk som rör sig i vårt område, särskilt under sommaren med alla turister, säger han och fortsätter:

– Vi ville att de skulle finnas tillgängliga för alla som vistas i vårt närområde. Därför har vi placerat dem utvändigt vid entréerna till våra församlingshem så att det ska vara lätt att nå dem och man ska kunna komma åt dem hela dygnet, säger han.

Kyrkan har också passat på att utbilda samtliga anställda och några av de förtroendevalda i hjärt- och lungräddning, HLR, samt hur man använder hjärtstartaren.

Utbildningen hölls av Jasmine Gustafsson som är brandinspektör och deltidsbrandman vid räddningstjänsten i Båstad.

– Det här är ett jättebra initiativ av kyrkan. Så långt jag vet finns det bara en enda hjärtstartare utomhus i kommunen, i Torekovs hamn. Men en hjärtstartare räddar verkligen liv och den är enkel och pedagogisk att använda vilket gör att alla kan använda dem – om de bara finns tillgängliga, säger Jasmine Gustafsson och fortsätter:

– Kyrkans satsning är unik och gör så att det blir lite säkrare för allmänheten.

Jasmine Gustafsson berättar också att nio av tio vuxna som drabbas av hjärtstopp behöver hjälp av en hjärtstartare för att få i gång hjärtat igen.

– För en vuxen är hjärtstartaren det primära, att blåsa in luft i lungorna är inte lika viktigt. Om barn får hjärtstopp så handlar det i stället oftast om syrebrist, på dem är det väldigt viktigt att även göra inblåsningar, säger hon.

De tre hjärtstartarna, som är försedda med larm, ska också registreras i Svenska hjärtstartsregistret, så att SOS alarm vet var de finns, och allmänheten hittar dem om de söker via appar eller hemsidor.


Jasmine Hustafsson från räddningstjänsten och Lars Erlandsson från Svenska kyrkan framför entrén till Västra Karups församlinghem där man placerat en hjärtstartare. Foto: Carina Nilsson