BJÄRE 2022-07-03 KL. 06:00

Landsbygden vid Ranarp ska få fiber

Av Carina Nilsson

Landsbygden i Ranarp blir nästa område på Bjäre som får fiber. Bjäre Kraft har fått pengar från Post- och telestyrelsen för att bygga fibernät i området.

Hittills har knappt 95 procent av hushållen i Båstad kommun tillgång till fiber, men siffran fördelar sig olika i tätort och på landsbygden.

Landsbygden vid Ranarp ska få fiber
Stora delar av Bjäre har redan fått fiber men framför allt på landsbygden finns det många platser som ännu saknar fiber. Foto: Mette Ottosson

Bjäre Kraft har sedan 2014 arbetat för att bygga ut fibernätet i sitt verksamhetsområde berättar Alexander Hansson som är chef för bredbandsnätet på Bjäre Kraft.

– Möjligheten att kommunicera och ta del av information på ett snabbt och säkert sätt är jätteviktigt idag, det såg vi inte minst under pandemin. Men en stabil uppkoppling är också väldigt viktigt för många företag säger han.

Som exempel nämner har Lindab.

– Det är ett av flera stora företag som vi har en tät dialog med, och frågar vi dem vad som blir värst – ett elavbrott eller ett bortfall i kommunikation och IT så blir svaret att båda är lika viktiga. Båda delarna stänger ner produktionen, men på olika sätt.

Även för hushållen är en bra uppkoppling viktig, då allt fler tjänster blir digitala.

– Ett av bredbandsmålen i Sverige är att 98 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband med hastigheten 1 Gbit/s. Det är såklart också ett mål för oss på Bjäre Kraft och det är det vi siktar mot i hela verksamhetsområdet.


Alexander Hansson är chef för bredbandsnätet på Bjäre Kraft. Foto: Mette Ottosson


I tätorterna är målet i princip uppfyllt och 98 procent av invånarna i tätorterna i Båstad har tillgång till det. På landsbygden är motsvarande siffra 78,5.

– När det gäller elnätet har vi monopol. Men fiberutbyggnaden är affärsdriven vilket innebär att det är svårt att uppnå lönsamhet i de områden där det är glest befolkat och mycket skog, sten eller berg. Utan statligt stöd i de områdena skulle en fiberuppkoppling kosta ett enskilt hushåll mellan 50 000 och 60 000 kronor, och det är det inte många som är villiga att betala, säger Alexander Hansson.

Att bygga ut fiber på landsbygden kräver med andra ord att någon myndighet går in med stöd. Stöden ser olika ut på både regional och kommunal nivå. I Höganäs har kommunen satt ett mål om hundraprocentig fiberutbyggnad i kommunen och i Halland valde regionen att avtala med ett privat företag om fiberutbyggnad på landsbygden.

– För vår del finns det inga medel att söka från regionen eller kommunen. Men vi kan söka statliga pengar via de stöd som post- och telestyrelsen har. Det är hård konkurrens om dem, men nu har vi fått 2,9 miljoner för att bygga ut på Ranarps landsbygd. Det handlar om mellan 170 och 180 fastigheter där, och vi kommer att fortsätta söka stöd för fler områden, säger Alexander Hansson.

De allra flesta som erbjuds en fiberuppkoppling antar erbjudandet. Ofta hamnar priset på mellan 25 000–30 000 kronor. I Ranarp kommer det att kosta 24 900 att ansluta sig.

– Det finns många fritidshus på Bjäre där man kanske inte tycker det är lönt att ansluta, och många klarar sig med mobila alternativ. Det kan naturligtvis också finnas hushåll som inte har råd, men de flesta ser det som en bra framtida investering, säger Alexander Hansson.

Under 2021 gick de ut med ett nytt erbjudande till de fastighetsägare som har fiberanslutningar utanför sin tomt, men som inte anslutit sig ännu.

– 300 fastighetsägare nappade på erbjudandet. Vi har också ett område till där vi ska lägga ner fiber, i Eskilstorp, där vi har kunnat hitta en affärsmässig lösning, säger Alexander Hansson.

De områden som saknar fiber i Båstads kommun finns idag främst på Hallandsåsen.

– Där är det långa avstånd och mer glest befolkat. Vi jobbar på att nå ut med fiber till alla hushåll i vårt verksamhetsområde, men konkurrensen om de stöd som finns idag är som sagt hård och det krävs kanske politiska beslut för att det ska gå fortare och bli verklighet.

Fakta:
Regeringen har antagit en bredbandsstrategi. Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.