BJÄRE 2023-09-29 KL. 06:00

Länsstyrelsen tar hund från person med djurförbud

Av Peter Jakobsson

Länsstyrelsen tar hund från person med djurförbud

En man på Bjäre har trots att han fått djurförbud redan 2014 haft en hund under sin vårdnad enligt en anmälan till Länsstyrelsen. Därför har Länsstyrelsen beslutat att omhänderta hunden och dess eventuella avkomma.

Beslutet grundas på djurskyddslagen där det framgår att Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska tas om hand bland annat om ett beslut om djurförbud eller ett beslut om avveckling av djurinnehav inte följs.