Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-09-24 KL. 13:43

Liberalerna kritiska mot BPs besparingar

Liberalerna kritiska mot BPs besparingar

I en motion som Liberalerna lämnat in till kommunen pekar de på att det dragits ner på resurserna till det brottsförebyggande arbetet och säkerhetsarbetet i kommunen och önskar åtgärder för att skapa ett bättre, tryggare och säkrare Båstad att bo och verka i.

Liberalerna menar att samhället har till uppgift att skapa trygghet och säkerhet för sina medborgare. Främst är det polisens uppgift men kommunen har en viktig roll att spela när det gäller att långsiktigt skapa en tryggare och säkrare kommun att leva och verka i. Med detta i åtanke tycker de att det är mycket konstigt att kommunen dragit ner på resurserna till det brottsförebyggande arbetet och säkerhetsarbetet i kommunen.

De pekar i motionen på att det blivit minskade resurser för fältsekreterare som jobbar förebyggande bland ungdomar, att tjänsten som kommunens säkerhetsansvariga har tagits bort och att brottsförebyggande rådet avvecklats.
– Brottsförebyggande rådet har funnits under många år i vår kommun och finns i de flesta kommuner. För cirka fem år sedan utvecklades rådets arbetsuppgifter och döptes om till Välbefinnanderådet. I januari 2015 fick rådet en ny ordförande, en Bjärepartist, och efter knappt ett år så föreslog ordförande att rådet skulle läggas ner. Exakt vilket motiv det var vet jag ej, men det ansågs mindre nödvändigt. Tyvärr så fick detta majoritet trots våra protester, säger Thomas Andersson (L).

Vidare menar liberalerna att neddragningen av resurserna till fältsekreterare är en konsekvens av Bjärepartiets budget för 2016 där det lades sparbeting på enheten Skola och Arbete som har hand om fältsekreterarna.
– Tyvärr så är den en kraftig neddragning på just brottsförebyggande arbetet och säkerhetsarbetet i vår kommun. Det är detta som vi liberaler reagerar mot. Det är alldeles utmärkt med DNA märkning men vi måste jobba med mycket mera och därför vår motion, fortsätter Thomas Andersson.

I motionen vill liberalerna att kommunen inrättar en säkerhets och brottsförebyggande funktion/tjänst i kommunen. Denna vill de ska se till att kommunens alla delar samverkar för att långsiktigt skapa ett tryggare samhälle inom skolan, socialtjänst, hemvård, räddningstjänst mm samt samverka och informera varandra om sina insatser för att skapa ett tryggare samhälle.
– Vi liberaler vill att vi tillsammans med polis, kommun och medborgare, gör vårt yttersta för att skapa ett bättre och tryggare Båstad att bo och verka i. En satsning på brottsförebyggande och säkerhetsarbete i vår kommun är väl värda sina pengar. Att skapa trygghet är ett långsiktigt arbete som aldrig får avstanna, säger Thomas Andersson.

TEXT OCH FOTO: Peter Jakobsson