BJÄRE 2022-08-31 KL. 08:00

Liten solcellspark blir fråga för domstol

Av Carina Nilsson

Länsstyrelsen sade nej till den mindre solcellspark på Bjäre som företaget Eolus vill sätta upp. Men Eolus tänker överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.

Liten solcellspark blir fråga för domstol
Företaget Eolus tar strid för att få bygga en mindre solcellspark på Bjäre. Foto: Arkiv

Företaget Eolus ansökte tidigare i år om att få sätta upp en solcellsanläggning på Bjäre. Den tilltänkta anläggningen skulle bli 2,1 hektar, uppdelat på två områden i närheten av Mäsinge.

Energiproduktionen beräknades till 1500 MWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för 300 villahushåll.

– Marken består av vall och betesmark men odlas inte aktivt. Den är också klassad som lite sämre jordbruksmark. Vår plan var dessutom att den skulle kunna fortsätta vara betesmark även med en solcellsanläggning, säger Andreas Möser.

Länsstyrelsen sade dock nej. De anser bland annat att jordbruksmarken är en begränsad resurs med en avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet, och att marken därför bör skyddas.

Eolus håller inte med och kommer att överklaga beslutet.

– Livsmedelsproduktionen är såklart väldigt viktig men idag har vi även en ett tryckande behov av mer förnybar elproduktion, inte minst i södra Sverige där vi behöver ställa om till förnybar elproduktion. Vi håller framför allt inte med om att det är en permanent anläggning utan det går att återställa jordbruksmarken, säger Andreas Möser.

Ärendet kommer därmed att gå vidare till mark- och miljödomstolen.

– Det finns ett par ärenden nu som rör solcellsparker i Skåne där domstolen har gett företrädarna för solcellsanläggningarna rätt, men jag har full respekt för att det är svåra bedömningar, säger Andreas Möser.

Intresset för solcellsanläggningen på Bjäre har varit stort och Eolus har blivit inbjudna att föreläsa om sitt projekt.

– Det finns ett jättestort intresse för att ställa om till förnybar elproduktion och vi har inte fått några negativa reaktioner alls. Allmänheten är väldigt positivt inställd till solkraft som energikälla, säger Andreas Möser.