Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-07-15 KL. 12:53

Lösningen för vattnet kommer om några år

Lösningen för vattnet kommer om några år

I december 2017 beslutade Båstads kommun att södra och västra sidan av halvön ska koppla sig till Sydvatten som har ett vatten som kommer från sjön Bolmen i Småland.

Tanken är nu att till hösten 2019 ska projektering och upphandling vara klar och entreprenadarbetena startar och beräknas bli klara till årsskiftet 2020–2021.

I första ledet är det Torekov, Västra Karup, Grevie, Förslöv och småorterna längs kusten på södra och västra sidan som kommer koppla sig till Sydvatten. Båstad, Hemmeslöv, Östra Karup kommer ha kvar grundvattnet från de lokala brunnarna till kranarna.
– Avtalet med Sydvatten säger att vi kan koppla på de områdena också men där ser vi i dagsläget inga problem att använda det vatten vi har. Sydvattenvattnet kostar mer pengar för konsumenterna och så länge vi kan utnyttja det befintliga systemet är det bra, säger Jonas Håkansson på NSVA.
– Brunnarna i Båstads tätort med omnejd har en helt annan kapacitet än brunnarna i Torekovstrakten. På västra och södra delen av kommunen är det också många fler som vill ta del av grundvattnet med sina egna brunnar. Lantbrukare, odlare med fler.

– Under 10–15 år har vi sett en trend i att vattnet i brunnarna på västra sidan blir sämre och sämre. Det beror till viss del på havsvatteninträngning. Blir det dåligt med naturligt grundvatten söker sig havsvatten in till de djupare lagren där vi tar vårt vatten. Sen användes det en hel del otäcka bekämpningsmedel förr i tiden och det kan vi se spår av nu. Inte så det är någon fara för gemene man men det syns och vi vill inte ha det där.

Kopplingen till Sydvatten är politiskt beslutad och kommer att bli av. Då kommer inte vattnet att ta slut. Vad som då händer med de brunnar som nu finns i området är inte slutligen bestämt. Att blanda går inte.
– Vattnet från brunnarna och vattnet som sen kommer komma från Bolmen via Sydvatten skiljer sig i karaktär och passar sig inte att blanda. Det blir inte stabilt och kan ge utfällningar. Vi kan inte ha båda systemen igång samtidigt.

Med en stor ledning som enda vattenförsörjning till södra Bjäres kommunala vattenledningsnät kommer frågan om sabotage på bordet. Borde vi då behålla våra brunnar intakta som en backup om det systemet fallerar?
– När inte brunnarna jobbar aktivt så måste de fortsättas att jobbas med för att hållas fräscha och godkända. Nu rustas försvar och MSB vill att det ska finnas lokala resurser men det kostar pengar att hålla delar av dessa i form. Det blir en framtida diskussion.

Systemet med vatten från Sydvatten som tillhandahåller hundratusentals hushåll med vatten, och snart även delar av Bjäre, är ändå inte så känsligt.
– Systemet är så gigantiskt och det är ett så stort nät av ledningar så att sabotera det skulle kräva enorma insatser. Vi ser direkt om det är något som går fel på en plats och då kan vi leda in annat vatten medan vi säkrar felet, avslutar Jonas Håkansson.

TEXT: PETER JAKOBSON
FOTO: FREDRK STRANDBERG