BJÄRE 2022-11-02 KL. 06:00

Många bröllop i Båstad i år

Av Peter Jakobsson

Många bröllop i Båstad i år
Det var många vigslar i Båstad under årets första åtta månader. Foto: Jeremy Wong

Efter en liten minskning under pandemiåren så är det nu åter bra fart på vigslarna. I Båstad har det i år, fram till och med augusti, registrerats 55 vigslar enligt SCB. Detta är den största mängden vigslar under dessa månader under 2000-talet.

I Båstad dippade inte antalet vigslar lika mycket som i vissa andra kommuner eller i länet. I 13 av 33 skånska kommuner är nu antalet vigslar uppe i nivåer som de var innan pandemin.