Klik venligst
BJÄRE 2021-12-03 KL. 07:00

Många idéer om Lyckanområdet

Av Peter Jakobsson

Just nu arbetar Båstads kommun med ett planprogram för Lyckanområdet i Båstad. Syftet är att planera långsiktigt för utvecklingen av Båstads centrala delar och skapa förutsättningar för att området kring Lyckantorget förblir en naturlig och trivsam centrumplats.

Många idéer om Lyckanområdet
Stötvis var det många som lämnade synpunkter och diskuterade området med kommunens representater.

Under en dag bjöd kommunen in till öppet hus på biblioteket i Båstad där allmänheten hade möjlighet att lämna åsikter om Lyckanområdets framtida utformning. Målet är att skapa ett planprogram som är en vision och en målbild för hur vi tänker att området ska utvecklas.
– Det har kommit en del synpunkter. Dels är det från enkäten som finns att fylla i digitalt via kommunens webb men även här på plats i biblioteket, säger Jonna Kignell planarkitekt på samhällsbyggnad på Båstads kommun.


Planarkitekt Jonna Kignell visar vilka områden och funktioner som det kommit synpunkter på.


Stora kartor fanns på plats och med färgpluppar och postit-lappar kunde besökare på ena sidan komma med förslag på hur området kan utvecklas och på andra sidan tycka till om platser eller saker man har synpunkter på.
– Många tycker Lyckanområdet är bra och vill bevara det som ett kommunalt centrum, konstaterar Jonna.

Vilka synpunkter är vanliga?
– Många tycker torget är bra. Man gillar att det finns en central förskola. Sen vill folk inte att det ska byggas för högt, max tre eller kanske fyra våningar. Men flera är positiva till att kunna tillföra området fler bostäder på den centrala platsen som det är.

Vad gör ni nu med synpunkterna?
– Vi kommer sammanställa dem och vi kommer även ta in synpunkter från fastighetsägare och verksamhetsägare inom området.

Ganska mycket folk kom stötvis under dagen. Lämnade man inte synpunkter på biblioteket går det bra att fylla i enkäten på webben ett tag till.

Barnen har också fått tycka till
Sexorna på Strandängsskolan har haft ett projekt där de har fått komma med idéer på hur området runt Lyckantorget kan utvecklas. Från deras idéer har de byggt modeller och beskrivit i text.

Vissa idéer från barnen var väldigt fantasifulla och vissa var väldigt specifika. Många av barnens idéer var miljöinriktade på att ha mer grönt och få undan bilarna samt utöka med laddningsmöjligheter.


Ett av barnens förslag med Mc Donalds, hotell, infinitypool, Lild och Espresso House.


Några ville ha mer konstverk (som man kan klättra på), mer grönytor samt bättre belysning. Andra tyckte det skulle finnas en sportbutik och att torget skulle målas rutigt som ett megaschackspel. Några tyckte ICA-huset skulle göras till tre våningar med ICA i botten, hotell på andra plan och överst en infinitypool. Det efterfrågades även en Lidl för att de har billigt godis och bredvid Lidl skulle det vara Espresso House. Flera grupper ville ha McD’onalds ovanför skateparken.


Text & foto: Peter Jakobsson