BJÄRE 2022-10-05 KL. 08:00

Många oroliga över vinterns elpriser

Av Carina Nilsson

Bjäre Krafts kundtjänst har haft cirka 50 procent fler samtal under hösten än vad de brukar ha.

– Det är väldigt många som är oroliga och som vill ha råd, säger Marie Holmberg som är marknadschef på Bjäre Kraft.

De ser däremot ingen ökning av personer som får elen avstängd på grund av obetalda räkningar.

Många oroliga över vinterns elpriser
Många kunder oroar sig för höga elpriser i vinter och ringer Bjäre Krafts kundtjänst. Foto: Bildbyrån

Samtalen till Bjäre Krafts kundtjänst började öka i slutet av sommaren och sedan dess har det varit ett hårt tryck på deras kundtjänst.

– I augusti låg snittpriset för ett rörligt elavtal på 3,25 kronor per kWh. I juli låg det på 1,35 kr/kWh så det var ju nästan det dubbla. Många ser en vinter med väldigt höga fakturor framför sig och är oroliga inför vintern, säger Marie Holmberg och tillägger att septemberpriset troligtvis blir något lägre än för augusti.

Den vanligaste frågan kundtjänst får är hur prissättningen fungerar med rörligt elpris?

– Vi räknar fram ett snittpris i slutet av månaden. Vi tittar på alla våra kunders förbrukning över månaden samt priset på elmarknaden och får sedan fram ett genomsnitt. Man kan säga att man är med i ett kollektiv och får genomsnittspriset där, säger Marie Holmberg och fortsätter:

– Man kan dra paralleller till EU-förslaget om att spara energi – om den totala förbrukningen går ner så trycker det också ner priset. Så om alla tar ett kollektivt ansvar för att minska förbrukningen kan vi hjälpa även de som har svårare att spara el.

Den andra vanligaste frågan som kunderna ställer är vilken skillnad det är mellan rörligt avtal och timpris.

– Timpriset sätts när man förbrukar elen och blir då ett helt individuellt pris. Man brukar kunna se nästa dags elpris klockan 15 dagen före. Då kanske det står att elen kostar 2 kr/kWh klockan sju på morgonen och sjunker till 1 kr/kWh klockan ett på dagen, då får man försöka styra sin förbrukning efter det, säger Marie Holmberg.

Tidigare var timpriset oftast lägre dagtid och under helger. Men det är fler faktorer som påverkar förklarar Marie Holmberg.

– Numera är priset också beroende av vädret. Blir det blåsigt en period så trycker det ner priset, särskilt här i södra Sverige. Men de högsta elpriserna brukar vara mellan klockan sex och åtta på kvällen när alla är hemma. Ofta är det lite lägre på helgerna då mycket industri står stilla.

Hos Bjäre Kraft är det ingen bindningstid på varken rörligt avtal eller timpris. Marie Holmberg tror att det kommer att dröja länge innan det finns fastprisavtal igen.
– Jag ser inte när vi ska kunna erbjuda det igen. Vi vill inte heller uttala oss om vad elpriserna kan tänkas bli till vintern för vi vet inte. Men det är bra att ta höjd för att det kan bli dyrt och lägga undan pengar om man kan, säger Marie Holmberg.


Bjäre Kraft har bemannat upp sin kundtjänst för att kunna svara på alla frågor, berättar marknadschef Marie Holmberg.


Den faktor som kunderna kan påverka är förbrukningen.

– Med höga elpriser är det lättare att räkna hem energisparåtgärder som att byta fönster eller skaffa en värmepump. Men vad som är bäst ser olika ut för olika hushåll, säger Marie Holmberg.

De största energislukarna i hemmet är uppvärmning och varmvatten.

– Kan man sänka värmen med en eller ett par grader och duscha snabbt så gör det skillnad på energiförbrukningen. Man får så klart också titta på hushållets totala ekonomi och räkna på vad det är värt med olika saker.

Bjäre Kraft har också fått många nya kunder i spåren av oron på elmarknaden.

– Jag tror många ser oss som ett tryggt alternativ. I den här turbulensen som har uppstått har många bolag dragit ner på kundservicen men vi har bemannat upp och försöker vara behjälpliga så mycket det går, säger Marie Holmberg.

Hon ser det också som positivt att kunderna har blivit mycket mer medvetna om sin elförbrukning.

– Vi har haft god tillgång på billig el under lång tid och sett det som självklart. Men det är positivt att vi blir mer medvetna och tänker till över hur vi använder elen, säger hon.