Klik venligst
BJÄRE 2023-05-22 KL. 12:00

Måste bli bättre på att jobba med hot och våld

Av Carina Nilsson

Båstads kommun måste bli bättre på att jobba med riskerna för hot och våld vid Kunskapscentrum, där bland annat Akademi Båstad ingår. Det kräver Arbetsmiljöinspektionen.

Måste bli bättre på att jobba med hot och våld
Kommunen behöver göra en riskbedömning för hot och våld vid Kunskapscentrum i Båstad. Det kräver Arbetsmiljöinspektionen. Foto: Arkiv

Arbetsmiljöinspektionen besökte kommunen den 3 maj för att inspektera arbetsmiljöarbetet.

De anmärkte bland annat på att det finns anställda som kan utsättas för våld eller hot om våld – och anser att kommunen inte har undersökt och bedömt riskerna för detta tillräckligt. Riskerna finns i arbetet med eleverna och i arbetet med föräldrar och vårdnadshavare.

”Det är viktigt att regelbundet undersöka och bedöma risker i arbetet. Detta gäller också när något förändras i er verksamhet. Annars kan det hända att ni inte uppmärksammar, eller hinner åtgärda, risker i tid innan de leder till ohälsa eller olycksfall” skriver Arbetsmiljöinspektionen.

Myndigheten ställer nu krav på att det görs en riskbedömning för medarbetarna i arbetet med elever, vårdnadshavare och föräldrar samt utomstående. Riskerna ska dokumenteras skriftligt och det ska även framgå om det är allvarliga risker eller inte.

Utifrån riskbedömningen ska kommunen också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall kopplat till våld eller hot om våld.

Arbetsmiljöinspektionen vill ha svar från kommunen senast den 11 september. Om bristerna inte åtgärdas kan Arbetsmiljöinspektionen besluta om ett föreläggande eller förbud.