Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-03-01 KL. 20:02

Macken blir kvar på Köpmansgatan

Macken blir kvar på Köpmansgatan

I en motion till kommunstyrelsen yrkade Miljöpartiet på att bensinstationen på Köpmansgatan skulle stängas och flytta till området kring nya tågstationen i Båstad. Nu har tjänstemännen utrett ärendet och kommunfullmäktige fattat beslut.

I miljöpartiets motion menar de att verksamheten innebär ”miljömässig fara på olika sätt och att macken utgör en fara för gående och cyklister”. Miljöpartiets förslag är att avveckla macken och att ett grönområde anläggs på platsen där de tycker någon kunde driva caféverksamhet.

Bensinstationen och fastigheten ägs av Svenska Statoil AB, namnändrat till Circle K Sverige AB, och är en verksamhet med grundlig tillsyn av miljöaspekter vilka alla prövats och godkänts av myndighetsnämnden och godkänts för vidare drift av verksamheten tills vidare.

Kommunfullmäktige beslutade på mötet att avslå motionen och bensinstationen kommer vara kvar på Köpmansgatan tills vidare.

Miljöpartiets Katarina Toremalm kommenterar kommunfullmäktiges beslut:
– För mig är det enkelt, tankstationer ska undvikas att placeras i centrum av samhällen. Det handlar om miljö, säkerhet och tillgänglighet och nog hade området varit vackrare utan mack. Trafiksituationen sommartid är som alla vet besvärlig på Köpmansgatan. Idéen med café är att ge en bild av hur det skulle kunna se ut och att området förblir levande.

Toremalm har även synpunkter på hur ärendet behandlades på kommunfullmäktige.
– I tjänstemännens skrivelse att avslå motionen framkommer fakta som gör att motionen faller så därav gick vi ej upp och biföll eller debatterade i KF. Rätten att lägga fram motioner är viktig. Jag hoppas att personer i partier fortsätter framföra idéer och förslag utan att bli förlöjligad av motståndare vilket gjordes i kommunfullmäktige när vår motion behandlades.

Bo Wendt (BP) som framförde kritiken mot motionen på kommunfullmäktige säger:
– Det är respektlöst att belasta kommunens tjänstemän med jobb som bygger på helt felaktiga grundfakta. MP borde tagit reda på mer innan de skickar in en sådan motion. Jag tycker min kritik på kommunfullmäktige var befogad.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson