Klik venligst
BJÄRE 2024-04-08 KL. 06:00

Macken i Båstad satsar på miljövänlig soppa

Av Peter Jakobsson

Det går att få sin nyare dieselbil mycket mer miljövänlig om den tankas med HVO100 som är ett drivmedel tillverkat av avfall och biprodukter från matindustrin. Nu erbjuder Circle K i Båstad produkten som sänker utsläppen av växthusgaser rejält, något som fler och fler företag måste anpassa sig efter.

Macken i Båstad satsar på miljövänlig soppa
Helen Bengtsson driver Circle K i Båstad som byter E85 mot HVO100. Foto: Peter Jakobsson

Förutom den vanliga dieseln och bensinen har Circle K i Båstad erbjudit det miljövänliga E85. Nu försvinner de blåa pumphantagen för att ersättas med de som erbjuder HVO100, ett miljövänligt alternativ till Diesel.

– Vi måste ha ett miljövänligt drivmedel och E85 är det nästan ingen som tankar längre. Därför byter vi ut det mot HVO100 som det efterfrågas mer, säger Helen Bengtsson som driver Circle K i Båstad.

HVO är ett bränsle som inte är baserat på olja utan tillverkas av avfall och biprodukter från matindustrin. Sen är det adderat lite smörjande medel för att motorer ska fungera bra.

– Vi har kunder som efterfrågat HVO100 då deras arbetsgivare kräver att företagsbilarna ska tankas med det. Bland annat Post Nord använder bara HVO100 så nu kan de tanka hos oss, säger Helen.

I Båstad har det inte funnits någon som erbjudit HVO100. Närmsta har varit OKQ8 på Hallandsås och macken i Snapparp.

– Nu hoppas vi att fler kan nyttja HVO100 när det är enklare att få tag på i centrala Båstad, säger Helen.

HVO100 kostar i dagsläget cirka 2,5 kronor mer än vanlig diesel per liter. Hos Helen på Circle K kommer HVO kosta 21,94 kronor per liter.

Det har byggts om vid tankar på macken för att ersätta E85 med HVO100. Det är klart i kassasystem och annat men vid intervjutillfället fann inte nya soppan att tanka.

– Under vecka 15 kommer första leveranserna med HVO100 så vi kan fylla tankarna. Då kommer även handtagen vid pumparna bytas ut så det syns tydligt vad som kommer ur slangen, säger Helen.

Det var för lite efterfrågan av E85. Därför ersätts det alternativet med den grönare "dieseln". Foto: Peter Jakobsson

De flesta tunga fordon klarar HVO100 istället för diesel. För personbilar gäller det att ha koll på att bilen är godkänd för produkten. Det är främst nyare dieselbilar som kan tanka HVO100. Om bilen är godkänd för detta ska det finnas en liten dekal innanför luckan till tanklocket med markeringen ”XTL”.

Många branscher behöver fordon som måste klara saker som inte el-bilar kan göra. Det kan handla om körsträckor, lastning och att dra släp och så vidare. Då är HVO100 ett sätt att ändå kunna miljöcertifiera fordonsflottan så företaget klarar krav från kräsna beställare. Vissa kommuner kräver att underleverantörer kör fossilfritt och då är HVO100 ett alternativ till el-fordon.

El-laddare på macken blir sen nästa steg. Det är beslutat att Circle K i Båstad ska få fyra stycken snabbladdare med maximal effekt på 400 kW.

– Tyvärr så dröjer det på grund av att det är lite krångligt att dra fram ny el till macken som krävs för laddarna. Så därför ser det ut att dröja till efter sommaren. Men man vet aldrig, kanske kan de bli snabbare, säger Helen.

FAKTA: HVO100

HVO100 består av 100% förnybar och fossilfri diesel med smörjande additiv. Den kemiska uppbyggnaden av produkten HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) är kolväteföreningar. Produkten kan beskrivas som en kopia på vanlig fossil diesel. HVO100 ger en reducering av växthusgaserna mellan 60–80% i jämförelse med fossil diesel.

Bilar som är godkända för HVO100 ska ha ett märke i luckan vid tanklocket där det står "XTL".