BJÄRE 2023-02-03 KL. 13:53

Mängder av sjöstjärnor har flutit iland

Av Carina Nilsson

På flera ställen längs med stränderna vid Laholmsbukten ligger drivor av sjöstjärnor som spolats upp på land.
– Förmodligen har många sjöstjärnor samlats vid en plats där det har funnits gott om mat och sedan drabbats av syrebrist, säger marinbiolog Kristin Johansson.

Mängder av sjöstjärnor har flutit iland
De senaste dagarna har mängder av sjöstjärnor flutit iland längs stränderna i Laholmsbukten. Foto: Carina Nilsson

Flera personer som brukar vandra längs med Laholmsbuktens stränder har rapporterat om stora mängder ilandflutna sjöstjärnor de senaste dagarna. Bland annat ligger en lång driva nedanför Riviera i Hemmeslöv och en annan i närheten av bryggan i Skummeslövsstrand.

Sjöstjärnorna är ganska små och ligger tillsammans med stora mängder snäckor och tång som också har drivit in efter den senaste tidens hårda blåst.

Marinbiolog Kristin Johansson som är bosatt i Ängelholm säger att det troligtvis handlar om syrebrist.


Sjöstjärnorna har drivit in till stranden efter den senaste tidens hårda blåst, tillsammans med tång och snäckskal. Foto: Carina Nilsson


– Samma sak hände i Skälderviken för två år sedan och vi vet inte riktigt vad det beror på. Men en teori är att sjöstjärnorna samlats på en plats där det har funnits gott om mat för dem, till exempel mycket blåmusslor. Har det sedan kommit en storm kan en stor mängd ha drivit med in mot land, säger hon.

En annan teori är att det av någon anledning har blivit syrebrist på havsbottnen.
– Det uppstår ofta syrebrist på olika platser på havets botten. Ibland kommer det till exempel in mycket Östersjövatten, som är lättare än havsvattnet här, och lägger sig på ytan. Då blir det sämre cirkulation i vattnet och då kan syrebrist uppstå. Det gör att sjöstjärnorna söker sig länge inåt land och då driver de lättare iväg med vågorna, säger Kristin Johansson.

Syrebrist brukar dock mest uppstå under sommaren och hösten när vattnet är varmare. Fenomenet är sällsynt på vintern.


Kristin Johansson är marinbiolog och bosatt i Ängelholm. Foto: Privat


– Jag har varit i kontakt med många kollegor både i Sverige och Danmark och vi är lite förbryllade över fenomenet. Men jag tror att det är en naturlig variation i naturen och inte en effekt av klimatförändringar, säger Kristin Johansson.

Johan Mårtensson som är naturvårdsförvaltare på Båstads kommun har varit i kontakt med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, om sjöstjärnorna.
– De svarade att det troligtvis handlar om syrebrist. Vi gör inga åtgärder utan sjöstjärnorna får ligga kvar och naturen får ha sin gång. Fåglarna kommer förmodligen att ta hand om en hel del av dem, säger han.

För ungefär ett år sedan flöt döda och skadade fåglar iland längs kusten.
Läs mer här: Döda fåglar flyter iland längs kusten