Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-04-15 KL. 12:22

Människa och häst ersätter tåg

Människa och häst ersätter tåg

Nu är det beslutat hur den gamla banvallen där järnvägen gick innan tunneln ska byggas om för att kunna nyttjas som gång-, cykel- och ridväg. Från Båstad till Nötte Backar blir det enbart gång- och cykelled och vidare från Nötte till Grevie ska det även bli grusad ridled bredvid den asfalterade gång- och cykelleden.

Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens fortsatta planering av banvallen.

I kommunens planering ska etapp ett (Grevie till Båstad) vara klart inför nästa sommar.