Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-02-02 KL. 10:55

Massiv kritik mot Bo Wendts utspel

Massiv kritik mot Bo Wendts utspel

Årets första kommunfullmäktige blev en livad tillställning. Tidigare på dagen hade två högt uppsatta tjänstemän, bland annat nya skolchefen Sara Damber, meddelat att de lämnar kommunen. Att det finns ett missnöje och att det råder en dålig arbetsmiljö inom delar av kommunhuset var samtalsämnet på byn och i medier.

I inledningen på kommunfullmäktige är en stående punkt att de ansvariga för de olika nämnderna ska informera om vad som hänt sedan senaste mötet.
– Det har hänt en del i huset idag så jag tror Bosse behöver lite tid att förklara, säger kommunfullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad (BP), när han presenterar Bo Wendt (BP).

Bo Wendt valde då att inte belysa det faktum att två personer i ledande befattning på kommunen sa upp sig dagen innan på grund av värdegrundsskiljaktigeter och att det är en dålig arbetsmiljö på kommunkontoret.
– Jag ska begagna mig åt det som åligger kommunstyrelsens ordförande och det är att informera om vad som sker i kommunen och som har betydande mening för kommunens effektivitet och ekonomiska intressen, inleder Bo Wendt.Bo Wendt (BP)

Därpå visar Bo Wendt upp ett dokument där han synat kostnaderna för HVB-hemmen och stödboenden på Bjäre. En uträkning som visar att det är 16 personer som bär lön från kommunen för att ta hand om 20 individer och han menar att det är orimligt. Helt ny information som inte någon annan tagit del av tidigare. Vad som hänt under månaden i kommunstyrelsen kom inte på tal.

Från talarstolen önskar Bo Wendt att det på sittande möte, efter att dagordningen är fastslagen, ska läggas till en punkt för att diskutera avhoppen bland tjänstemän. Efter en ajournering beslutar sig kommunfullmäktige för att ta in punkten på dagordningen och avsätta 30 minuter åt den. Kritiken mot kommunstyrelsens ordförande blev massiv.
– Man slutar inte att förvånas trots att man varit med länge, inleder Thomas Andersson (L). Vi gruppledare har kommit överens om de spelregler som gäller fullmäktige och dess debatt. Det Bo gör följer definitivt inte dessa spelreglerna. Att högsta ledningen går upp och tar upp en punkt som vi andra inte har haft en chans att förbereda oss på. Dessutom har Bo Wendt mage att från talarstolen angripa integrationsavdelningens personal utan att de har en chans att försvara sig. Men det som är mycket allvarligt är att Bo Wendt bryter mot en hederskodex och sprider budskapen av rädsla och tystnadskultur. Effektiviteten går i botten.Thomas Andersson (L)

Fler stämde in med åsikter om Bo Wendts nya information samtidigt som problemet kring att tjänstemän slutar i protest blev åsidosatt.
– Det var ett nytt lågvattenmärke även för dig Bo Wendt, säger Ebba Krumlinde (C). Men visst gör du ett klassiskt exempel på att ta bort fokus på ett viktigt område genom att belysa något annat. Har du ny fakta kring ett ämne så skicka oss informationen och låt beredningen göra jobbet. Den normala vägen, så som det ska fungera. Problemet vi skulle prata om är att vi har personal som väljer att lämna kommunen och Båstads kommuns rykte som arbetsgivare är inte så smickrande längre.
– Det är viktigt att vi håller oss till reglerna, säger Ingela Stefansson (S). En informationspunkt är just det. Vi kanske kunde fått höra om vad som händer med återvinningscentralen, skolorganisationen och arbetsmiljön i kommunhuset.

Ingela Stefansson (S)

Bo Wendt väljer att bemöta kritiken genom att endast prata om sin beräkning på kostnaderna för de ensamkommande och lämnar andra frågeställningar obesvarade.
– Ni borde tacka mig för jag nu sätter in en broms för detta och ser till att jag tillsammans med kommundirektören gör något. Jag vill ha debatt om det här och det får ni tåla, säger Bo Wendt.

En till som hade åsikter var Tony Ivarsson (M).
– Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att arbetsmiljön sköts, och du Bo Wendt är ytterst ansvarig, säger Tony bestämt. Jag upplever att du har stått här och kränkt personal muntligt genom att säga att ni ska säga upp folk. I reglementet står att lagar och föreskrifter ska följas och med ditt agerande har du inte följt det!

Tony Ivarsson (M)

– Jag tror inte du förstår att du är kommunalråd nu och inte oppositionsråd. När du riktar kritik mot revisionen och de upphandlingar som görs nu, när du har ansvaret, så fattar du inte din roll, säger Anne Kjällberg.

Efter dryga halvtimmen där fokus varit mer på påhopp än innehåll klev Christer de la Motte (M) upp i talarstolen.
– Du sa, Bo, att det skrivits i tidningarna om vad som hänt i kommunhuset och att du inte fått möjlighet att svara på det. Men här är vi och ska diskutera det men du säger inget om det! Sida upp och sida ner står det om tjänstemän som har åsikter om hur det styrs och hur vissa lägger sig i och så vidare. Jag hoppades att vi skulle få höra din synpunkt om detta men istället får vi en debatt om flyktingar och annat. Skulle du inte svara på hur du ser på arbetsmiljön, den frågan som det står om i tidningarna? Är det sånt som vi fullständigt kan ignorera tycker du?

Sammanfattningsvis blev diskussionen mer om hur information lades fram, regler och lagar, vem som sagt vad om vem, tidigare politikers arbete och ordningsregler. Kärnfrågorna och innehållet kom inte fram.

TEXT: Peter Jakobsson