Klik venligst
BJÄRE 2023-11-10 KL. 14:31

Mats Paulssonstiftelserna delar ut 26 mkr till forskning

Av Peter Jakobsson

Mats Paulssonstiftelserna delar ut 26 mkr till forskning
Mats Paulsson är tredje från vänster. Foto: Kristian Waldeck, WalmedPhoto

För elva år sedan etablerade PEAB-grundaren Mats Paulsson forskningsbyn Medicon Village, där en ny stiftelse med fokus på att främja forskning inom Life Science skapades. Stiftelsen har sedan dess haft som ändamål att stödja forskning för att förbättra villkoren för människors hälsa och liv. Årets beslut från denna stiftelse och två andra, även de instiftade av Mats Paulsson, innebär en donation på 26 miljoner kronor till sju forskningsprojekt i Malmö/Lund. Detta innebär att de olika stiftelserna sedan 2005 har donerat en imponerande summa på 192 miljoner kronor till forskning.

"Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande" har beslutat att fördela 16 miljoner kronor till ändamål som främjar forskning inom medicin och andra livsvetenskaper, med målet att gynna hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län. Årets sex mottagare är verksamma vid Malmö universitet, Lunds universitet och Lunds tekniska högskola.

Parallellt med detta delar två andra stiftelser, också skapade av Mats Paulsson, ut ytterligare totalt 10 miljoner kronor till ett projekt vid Lunds universitet, varav 9,5 miljoner kommer från "Mats Paulssons Stiftelse" och 0,5 miljoner från "Stefan Paulssons cancerfond".

Tanken bakom Mats Paulssons stiftelser och Medicon Village är att stödja nya projekt inom viktig forskning och innovation som kan förbättra människors liv. Modellen innebär att avkastningen på kapital, tillsammans med överskott från verksamheten inom Medicon Village, återinvesteras i forskning.

Göran Grosskopf, ordförande i "Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande", betonar betydelsen av den forskningskompetens som stöttas av stiftelserna. Thomas Laurell, professor vid Lunds universitet och medlem av stiftelsens forsknings- och innovationsråd, framhåller kvaliteten och spännvidden i de forskningsprojekt som beviljas anslag och deras tydliga potential för innovation inom hälsa och sjukvård.