BJÄRE 2022-11-16 KL. 06:00

Mer stöttning till Skånes företag med anledning av energikrisen

Av Peter Jakobsson

Många företag i Skåne är oroade när energipriserna i södra Sverige skjuter i höjden. Av den anledningen öppnar Region Skåne en företagsakut som samlar stöd till skånska företag med höga energikostnader för både el och gas. Regionen finansierar även insatser i form av ökad rådgivning och checkar för energieffektivisering.

Mer stöttning till Skånes företag med anledning av energikrisen
Företagsakuten samlar stöd till skånska företag med höga energikostnader. Foto: Bjäre NU/Arkiv

Många företag saknar kunskap eller rutiner för hur de kan spara energi eller omfördela när effektuttaget sker. Därför är behovet av stöd och råd kring att energieffektivisera stort anser Region Skåne. Tillsammans med Energikontoret Skåne satsar de nu på att nå ut med kunskap kring energieffektivisering på webben och med återkommande digitala informationsträffar.
– Nu satsar vi på att stötta företag med energieffektivisering och finansiering, vilket är nyckeln på kort sikt. Dessutom vill vi erbjuda hjälp till företag som använder sig av gas, något som i nuläget saknas i det nationella högkostnadsskyddet, meddelas i ett pressmeddelande av Anna Jähnke (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden och Skånes effektkommission.

Andre vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Yvonne Augustin (S), pekar på att regeringens anslag till energistöd behöver kompletteras med regionala insatser för att säkra jobb och tillväxt i Skåne.
– Vi måste arbeta för mer energiproduktion och sprida information och råd om energieffektivisering. På sikt kan vi då inte bara säkra jobben idag utan också öka den skånska konkurrenskraften, säger hon.

Region Skånes insatser  
• Samlad information på skane.se/foretagsakuten  
• Veckovisa digitala informationsträffar  
• Företagsrådgivning av Energikontoret Skåne  
• Hållbarhetscheckar