BJÄRE 2022-12-01 KL. 06:00

Minskat bilkörande i Båstads kommun de senaste åren

Av Peter Jakobsson

Minskat bilkörande i Båstads kommun de senaste åren
Körsträcka per invånare i Båstads kommun under åren 2015 till 2021.

Svenskarnas bilresande minskade rejält när pandemin slog till 2020. Under fjolåret ökade det bara marginellt visar statistik från Trafikanalys och länsstyrelsernas samarbetsorgan RUS, som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt. Den genomsnittliga körsträckan per invånare var längst i flera Dalakommuner och kortast i Stockholmsområdet. Utslaget per personbil ligger dock Stockholms län i toppen, då de siffrorna utgår från fordonens hemvist.

Fördelat per invånare varierade körsträckan i fjol från i genomsnitt 381 mil i Sundbyberg till drygt 1 090 mil i Hedemora och Gagnef, enligt siffrorna från RUS. Samma kommuner har legat i var sin ände av skalan under flera år. Rikssnittet per invånare låg på 611 mil, jämfört med 605 mil under 2020.

I Båstads kommun har körsträckan per invånare fortsatt minska efter pandemin, om än marginellt. För år 2021 visar statistiken på att det kördes 729 mil per invånare i Båstads kommun. Körsträckan har minskat kontinuerligt sedan 2016 då den låg på 815 mil.

Jämfört med Skåne ligger Båstad i den övre halvan av de kommuner där det är längst körsträcka. Minst per invånare körs det i Malmö (446 mil per invånare) och längst körs det i Sjöbo (838 mil per invånare).


Körsträckan per invåanre i skånes kommuner 2021 varierar en hel del. Båstad hamnar i halvan med längst körsträcka.


STATISTIKFAKTA
Trafikanalys statistik avser fordon som har varit i trafik minst en dag under året och utgår från mätarställningen, som fångas upp i samband med kontrollbesiktningen.