Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-09-21 KL. 08:52

Minskat valdeltagande i kyrkovalet

Av Peter Jakobsson

Vid förra kyrkovalet 2017 var det historiskt högt valdeltagande. Nu droppar det igen och hamnar en bit under 20 procent. Väldigt få av medlemmarna i Svenska Kyrkan gör sin röst hörd.

Minskat valdeltagande i kyrkovalet

Valdeltagandet till kyrkomötet 2021 slutar under 18 procent, en minskning med några procentenheter. Största nomineringsgruppen blev Arbetarepartiet – Socialdemokraterna som fick drygt 27 procent vilket är en minskning mot 2017. Näst störst blev POSK (Partipolitisk obundna i Svenska Kyrkan) med nästan 20 procent.
Av nästan fem miljoner röstberättigade var det endast runt 850 tusen som la en röst.

Till Lunds stift var det också minskat valdeltagande. Knappt 16 procent la en röst och flest röster fick även här Arbetarepartiet – Socialdemokraterna med 24 procent som var ett litet tapp från 2017. Näst störst blev POSK som fick lite större andel än senaste valet. Tredje största blev Sverigedemokraterna som även de tappade lite mot förra valet.

Till kyrkofullmäktige i Bjäres församlingar fanns det endast en nomineringsgrupp per församling. Valdeltagandet i Förslöv-Grevie och Västra Bjäre i linje med förra valet, 20 respektive 23 procent. I Båstad-Östra Karup sjönk valdeltagandet till endast 13 procent mot 17 procent i förra valet.