BJÄRE 2022-09-23 KL. 12:51

Mobila återvinningen dyker upp i Torekov på söndag

Av Peter Jakobsson

Det är nu ett år sedan NSR genomförde första försöken med en mobil återvinningsinsamling på Bjäre. Ett koncept där de kommer med containrar till en plats för att under ett antal timmar ta emot sådant som annars behöver köras till återvinningscentral.

Mobila återvinningen dyker upp i Torekov på söndag
Projektledare Angelika Blom på NSR tycker återvinningstjänsten fungerat bra och hoppas den blir kvar länge. Foto: Peter Jakobsson

I september i fjol genomförde NSR två försök med Mobil återvinningsinsamling. En gång var de i Torekov vid campingen och en gång vid entré Båstad. Testerna föll väl ut och under våren genomfördes ytterligare insamlingstillfällen. Då med ett koncept som hade dragit lärdom av de första testerna.
– Vår erfarenhet av de gånger vi varit på Bjäre och tagit emot dessa fraktioner med avfall har bara varit positiva. Många kom och tog tillfället i akt att slänga saker utan att behöva åka till återvinningscentralen, berättar Angelika Blom som varit projektledare under uppstarten och testerna av konceptet som nu går under namnet MÅNA – Mobil Återvinning Nära Användaren.

Nu är projektet sluttestat och tanken är att det nu ska bli en ständigt återkommande återvinningstjänst på Bjäre. Under hösten kommer MÅNA till Bjäre fyra gånger. Först ut är i Torekov hamn på söndag 25 september.
– Under testperioden var vi vid parkeringen vid Torekov Camping men de har gjort om där så vi får inte plats längre, förklarar Angelika.


I våras var den mobila återvinningstjänsten i Förslöv vid stationen. Foto: Peter Jakobsson


Nya platsen i Torekov blir på parkeringen vid småbåtshamnen där NSRs personal välkomnar alla som vill lämna avfall mellan klockan 11 och 14.
– Kommunen gav oss möjligheten att vara i hamnen på den stora parkeringen. Vi hoppas att det kommer fungera bra med flödet av bilar som kommer, säger Angelika Blom.

Tjänsten riktar sig bara till privatpersoner, inte företag. Man får inte komma med släp och allt som man själv kunna bära från bil till container. Det som tas emot är bland annat farligt avfall, smått elavfall, metall och kabelskrot, trä (spillbitar – max 2 meter långa), plastmöbler,
fyllnadsmassor och textil. Bland det man inte kan slänga finns däck, resårmöbler eller stoppade textilier, jord, isolering och gips.

Senare i år under oktober, november och december kommer MÅNA till Entré Båstad, Boarps handelsby och Förslöv stationsområde.