Klik venligst
BJÄRE 2023-11-17 KL. 11:05

Något billigare avfallstaxa väntar till våren

Av Peter Jakobsson

Till skillnad mot de flesta andra avgifter, taxor och priser så kommer avfallstaxan att sänkas i Båstads kommun nästa år. Men det gäller inte alla.

Något billigare avfallstaxa väntar till våren
De med fyfackskärl får lite billigare avfallstaxa 2024. Foto: Peter Jakobsson

I Båstad har det sedan länge erbjudits fyrfackskärl som förutom fack för restavfall och organiskt även har fack för glas, papper, tidningar, plast och metall. Dessa fyrfackskärl har premierats i taxorna över de äldre tvåfackskärlen med färre sorteringsmöjligheter som haft en högre taxa. Lägre taxa för fyrfacksskärlen är ett sätt att på ekonomisk väg främja sortering i hemmen.

Inför årets justeringar på avfallstaxa så konstaterar NSR att renhållningskollektivet för Båstad har ett ackumulerat överskott som behöver minskas. Vidare har NSR fått ökade kostnader på grund av ökade materialkostnader samt indexregleringar påverkade av inflationen men ett nytt kommunalt insamlingsansvar för förpackningar innebär intäkter i form av ersättning från producenterna. Sammantaget gör detta att taxorna kan justeras ner till 2024.

Grundavgiften för villahushåll kommer justeras ner från 1050 kronor per år till 1000 kronor per år. Den rörliga avgiften för tömning för de med fyrfackskärl (två 370 liters fyrfackskärl med 26 respektive 13 tömningar per år) sänks från 1 265 kronor per år till 1 240 kronor per år. Det innebär att den totala avgiften minskar med 75 kronor för detta abonnemang.

I NSRs förslag till avgiftsjustering var även att de med tvåfackskärl skulle få sänkt avgift men där var politikerna i Båstad överens om att ha kvar den högre debiteringen på 4900 kronor per år då det är ett sämre alternativ miljömässigt. Tvåfackskärl går inte att nyteckna.

Kommunfullmäktige i november beslutade om den nya taxan som börjar gälla från 1 april 2024.