Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-09-08 KL. 15:41

Namnlös väg i Grevie döpt efter 1700-talsman

Namnlös väg i Grevie döpt efter 1700-talsman

Den mindre vägsträckan vid Grevie bys kyrka mellan Marknadsvägen i norr och Tingsvägen i söder har saknat eget namn. Detta bidrog till problem för boende. Nu har det beslutats att vägen ska döpas efter en bonde som bodde där.

De boende utmed vägen, som är frekventa användare av färdtjänst, hörde av sig till kommunen då de upplever problem för taxi och färdtjänst att hitta till deras fastighet. Deras förslag att namnsätta vägsträckan fick gehör och nu är namn beslutat. Förhoppningsvis ska detta även underlätta för besökare i området.

Förslagen var Per Påls väg, Mor Ingars väg och Kyrkvägen.

Per Påls väg
På 1700-talets senare del bodde en man, vid namn Per Pålsson, på gården vid kyrkan. Per var född 1736. Hans släkt har bott där sedan minst 1600-talet. Hans morfar var Ola Clemendsson som man kan läsa om i bland annat Bjärehembygd då han blev slagen av män som ville att han skulle skjutsa proviant till soldater vid slaget i Helsingborg. Gården var en Rusthållargård.
Per Pålssons släkt sålde gården 1935 då det inte fanns några arvingar. Namnet Per Påls levde vidare länge.

Mor Ingars väg
Mor Ingar hette Ingar Jönsson och var gift med Johannes Jönsson som var barnbarn till Per Pålsson. Prästen Gunnar Rosendal har skrivit om Ingar och hon var en ansedd kvinna i Grevie. Gunnar Rosendal växte upp hos sin moster som också kom från Per Pålssons släkt. Mostern hette Tilda och kallades Per Påls Tilda.

Kyrkvägen
Närheten till kyrkan.

Mor Ingars väg ansågs upplevas svårt med tanke på likheterna i uttal och stavning med Inga och Kyrkvägen riskerar att förväxlas med andra likande vägnamn i kommunen. Namnkommittén bedömde att förslag Per Påls väg bäst följer kulturmiljölagens regler om god ortnamnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. Kommunstyrelsen gick på namnkommitténs linje och beslutade att vägen ska heta: Per Påls väg.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: GOOGLE MAPS