BJÄRE 2022-09-08 KL. 11:03

Nästan helt jämn könsfördelning

Av Peter Jakobsson

Nästan helt jämn könsfördelning

Alla partier sammanslaget i Båstads kommun visar att det är 47,3 procent kvinnor bland de som kandiderar till kommunfullmäktige. Detta är plats 28 bland Sveriges alla kommuner rankat efter hur stor andel kvinnor det är bland kandidaterna.

Störs andel kvinnor är det bland kandidaterna i Västmanlands Kungsör, 56,2 procent.

Minst andel i riket är det i Gnosjö där endast 26,5 procent är kvinnor. Minst andel kvinnor i Skåne län har Örkelljunga med 29,4 procent. Det är även näst minst i hela landet.