Klik venligst
BJÄRE 2023-04-29 KL. 11:00

Nu åker "strandfynden" vidare till tippen

Av Carina Nilsson

En båtmotor samt en väldig massa plastskräp och frigolit. Det var några av ”fynden” som gjordes när Havsnätverket Laholmsbukten och Kattegatts kustvattenråd arrangerade en strandstädningskväll nedanför hotell Riviera i Båstad.

Nu åker
Ett tjugotal personer från Havsnätverket Laholmsbukten och Kattegatts kustvattenråd städade stranden nedanför Riviera. Foto: Privat

Ett tjugotal personer från de tre naturskyddsföreningarna i södra Halland, Halmstad och Bjäre hjälptes åt att städa stranden nedanför Riviera i Båstad en vårkväll i slutet av april.

– Vi har gått samman i de tre föreningarna och städar en sträcka av stranden varje år men i någon av kommunerna. I fjor var vi i Laholm, i år i Båstad och nästa år blir det i Halmstad, säger Bo Hansson som är kassör i Halmstads naturskyddsförening.

Behovet av att städa stränderna är stort. Enligt forskarrapporter så fortsätter nedskräpningen i havet att öka.

– Våra stränder här i Halland är förskonade jämfört med längre upp i Bohuslän där det kommer in mängder av skräp från Nordsjön. Men allt vi kan få bort är bra för djur och miljön. Det finns ju återkommande rapporter om hur fåglar, fiskar och sälar fastnar i så kallade spökredskap från fisket eller skadas av annat skräp på olika sätt, säger Bo Hansson.


Ett tjugotal personer från Havsnätverket Laholmsbukten och Kattegatts kustvattenråd städade stranden nedanför Riviera. Foto: Privat


Strandstädarna fyllde tillsammans tre säckar på 200 liter vardera med skräp. En stor del var plastskräp som pet-flaskor, nylonsnören och frigolitbitar. Dessutom hittade de en hel båtmotor och väldigt mycket cigarettfimpar.

– Båstads kommun ska nu se till att skräpet forslas bort och tas omhand på rätt sätt, säger Bo Hansson.

Strandstädningen rapporterades in i en app som vem som helst kan använda.


Den som vill städa själv kan rapportera in i en app som man kan ladda ner i telefonen. Foto: Privat


– Kattegatts kutsvattenråd, som också var, med har startat Strandstädarkartan Kattegatt. Den kan man ladda ner som en app i sin mobil och använda för att rapportera in om man har städat någonstans. Man ser också vilka områden som inte är städade om man vill samla ihop ett gäng och ge sig ut för att göra en insats, säger Bo Hansson.

Fakta: Havsnätverket Laholmsbukten:
Havsnätverket Laholmsbukten bildades hösten 2018 och består av medlemmar i Naturskyddsföreningens tre kretsar i Halmstad, Södra Halland (Laholm) och Bjäre (Båstad).
Havsnätverket Laholmsbuktens syfte och mål är att värna om Laholmsbuktens natur både på land och i havet samt att kontinuerligt informera sig om hot mot bukten och olika skyddsformer.
Nätverket jobbar också för att väcka intresse hos allmänheten och informera om Laholmsbuktens natur, värden och olika problem som också finns.


Kattegatts kustvattenråd och Strandstädarkartan Kattegatt
Kattegatts kustvattenråd bildades 2015 och omfattar kusten och havet från Kungsbacka kommun i norr till Kullaberg i söder. Kustvattenrådet arbetar med samverkan och för ökad förståelse kring problematik relaterad till kustvattnet. Målsättningen är att uppnå målen i EU:s vattendirektiv och havsmiljödirektiv. Alla kan vara med, företag, organisationer och enskilda personer.
En viktig åtgärd är att minska den marina nedskräpningen. Därför har Kattegatts Kustvattenråd tillsammans med kustkommunerna startat Strandstädarkartan Kattegatt. Kartan finns som app att ladda ner i mobilen och är ett viktigt verktyg för att hålla kusten fri från nedskräpning.
De medverkande kommunerna i Strandstädarkartan Kattegatt är: Ängelholm, Båstad, Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.