Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-04-15 KL. 15:20

Nu är försäljningen igång på Tuvelyckan

Nu är försäljningen igång på Tuvelyckan

Med målsättningen att skapa en helt ny del av Båstad, mellan stranden och den nya stationen, har Tuvelyckan nu börjat växa fram. Båstadborna som passerar på Inre Kustvägen har kunnat följa arbetet och i dagarna är det säljstart för de första bostadsrätterna när Tunhusen kommer ut på marknaden.

Med utgångspunkt från Båstads nya station kommer Tuvelyckan att byggas i flera etapper med såväl fristående villor, kvarter med sammanlänkade radhus, bostadsrätter och hyresrätter med gemensamma lekplatser och gemensamma ytor för umgänge, sport och lek. I anslutning till den planerade förskolan finns ett grönområde som blir ett spännande utflyktsmål där barnen och pedagogerna kan dra nytta av områdets läge i direkt anslutning till naturen. Det skapas även ett centralt torg som blir den naturliga samlingspunkten med butiker, restauranger och andra former av samlingspunkter.

Just nu pågår projekteringen för fullt och den första etappen som börjar säljas är Brf Tunhusen som består av bostadsrätter i form av radhus. Ordet Tun eller gårdstun är ett fornnordiskt ord för gårdsplan, gräsmatta eller inhägnad betesvall och arkitekt AnnCharlott Castler har använt namnet för att illustrera husens placering som gör att de bildar en gemensam innergård där du kan fika med grannarna och barnen leka skyddat på den egna lekplatsen.
– Brf Tunhusen består av två husgrupperingar. Den ena består av fem radhus som ligger förskjutna längs Inre Kustvägen, den andra av fyra huslängor som omgärdar tunet, den egna gården. Färgerna går i ljusa grå och gröna toner och arkitektoniskt jobbar de med samma signaler som gestaltas på två olika sätt, inleder AnnCharlott Castler. Den liggande träpanelen ger en varm känsla samtidigt som huskropparna får ett lägre och bredare intryck som tillsammans med takbeklädnaden i papp med trekantslist ger en gammaldags estetik i modern tappning.

Tunhusen byggs med miljön i fokus och husen som byggs är lågenergihus för minsta möjliga miljöpåverkan och en energiförbrukning på högst 50kWh per kvadratmeter och år. Detta görs genom att man arbetar med energieffektiva lösningar med välisolerade klimatskal, lågenergiglas, energiklassade vitvaror och lågförbrukande sanitetsprodukter och VVS. Det finns även ett fläktsystem installerat som suger ut varm luft från bostaden och återvinner den i en värmeväxlare.
Eftersom byggnationen av Tuvelyckan beräknas pågå under ett antal år, de flesta bostäderna beräknas vara klara 2025, har man valt att bygga i etapper så att det skapas en varierad bebyggelse med väl fungerande kvarter efterhand som de färdigställs. I den första etappen läggs fokus på att stärka kopplingarna till Båstads station och samtidigt skapa ett brett utbud av bostäder och förutsättningar för offentligt och kommersiell verksamhet. Här byggs både bostads- och centrumkvarteren närmast stationstorget och kvarter för friliggande småhus, kedjehus samt möjligheten att bygga en förskola. I nästa etapp fortsätter arbetet med att bygga bostäder, flerbostadshus och radhus, denna etapp omfattar kvarteren fram till Mellanvägen. De sista två etapperna innebär en fortsatt utbyggnad av friliggande småhus, kedjehus och radhus, detta omfattar de sista områdena norr om Mellanvägen.

Båstad Tuvelyckan AB är ett samarbete mellan MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB, Trollängen Bostad AB och Fredblad Arkitekter AB. Försäljningen sker genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling med kontor i Halmstad och Laholm.

TEXT: Joakim Ormsmarck