BJÄRE 2023-02-21 KL. 11:35

Nu blir psykambulansen permanentad i NV Skåne

Av Peter Jakobsson

I ett samarbete mellan ambulanssjukvården och psykiatrin har en psykiatriambulans rullat på prov i nordvästra Skåne sedan i höstas. Nu kommer den att permanentas vilket gör att personer med akut psykisk ohälsa kan få möta en psykiatrisjuksköterska och en ambulanssjuksköterska redan i hemmet.

Nu blir psykambulansen permanentad i NV Skåne
Nu permanentas satsningen med en psykiatriambulans i nordvästra Skåne. Foto: Region Skåne

En enhet med psykiatriambulans har funnits i Malmö sedan 2019 och har drivits i projektform i nordvästra Skåne sedan oktober 2022. Från och med 2023 finns medel i Region Skånes budget för att permanenta verksamheten.

Psykiatriambulansen bemannas av en specialistsjuksköterska inom psykiatri och en specialistsjuksköterska från ambulansen. Uppdragen kommer via 112 och omfattar akuta psykiska tillstånd, exempelvis psykoser eller suicidsituationer. Målsättningen är förbättra det prehospitala omhändertagandet för patienter med psykisk ohälsa och sjukdom.
– Patienter med psykisk ohälsa och sjukdom är en patientgrupp som vi ofta möter inom ambulanssjukvården. Det är en stor fördel för flera av dessa patienter att kunna få en bedömning i hemmet och redan från början komma till rätt vårdnivå, säger Linda Holgersson, projektledare för psykiatriambulansen i nordvästra Skåne.


Linda Holgersson är projektledare för psykiatriambulansen i nordvästra Skåne. Foto: Region Skåne


Införandet av en psykiatriambulans är inte resultatet av en ökad ohälsa utan en behövlig resurs till ett befintligt problem.
– Det har funnits ett behov av en psykiatriambulans en längre tid, förklarar Linda Holgersson.

Erfarenheterna från Malmö, där motsvarande enhet har varit i drift sedan hösten 2019, är att psykiatriambulansen också bidrar till en generellt ökad kunskap och förståelse för psykiatriärenden inom ambulanssjukvården. Det kommer alla patienter till godo, även de som inte möter psykiatriambulansen utan en vanlig akutambulans.

Psykiatriambulansen i nordvästra Skåne är verksam alla dagar i veckan på eftermiddagar och kvällar. Båstad är dess nordligaste arbetsområde.
– Den speciella psykiatriambulansen utgår från ambulansstationen på Berga i Helsingborg, säger Linda Holgersson.


Fakta psykiatriambulansen
Psykiatriambulansen i nordvästra Skåne är i drift alla dagar mellan klockan 15.00 och 01.00. Enheten täcker kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Fordonet liknar en vanlig ambulans, men med några viktiga skillnader:
• Sittplatser stället för bår för en bättre samtalsmiljö.
• Tillgång till journalsystemet Melior, som används inom bland annat psykiatrin.
• Tillgång till läkemedel enligt psykiatrins generella ordinationer för psykiatrisjuksköterskan.