Klik venligst
BJÄRE 2021-12-17 KL. 11:39

Nu ska framtidens räddningstjänst utredas

Av Peter Jakobsson

Nu ska framtidens räddningstjänst utredas
Framtiden räddningstjänstorganisation skall utredas av extern oberoende utredare.

För att tillmötesgå en ny lag som träder i kraft 2022 kan räddningstjänsten få ett ökat och delvis förändrat uppdrag. Hur de ska organisera sig ska nu utredas av extern oberoende utredare.
Kommunstyrelsen har beslutat om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda alternativ på framtida räddningstjänstorganisation. Utredning av räddningsverksamheten är i syfte att analysera dess förutsättningar att möta ett ökande och delvis förändrat uppdrag som en ny lagstiftning innebär som träder i kraft 2022. En annan faktor är den bemanningsproblematiken som finns med att rekrytera deltidspersonal med att säkerställa en operativ bemanning, med inriktning på att få en stabilare och robustare organisation som håller över tid.
– Vi arbetade nyligen fram två förslag på hur en framtida organisation av räddningstjänsten kan se ut. Dessa blev klara i somras och vi hoppas att de kommer tas i beaktning även i den kommande utredningen, säger Pelle Pettersson räddningschef i Båstads kommun.
Räddningstjänsten kommer i framtiden att behöva prioritera sitt arbete annorlunda mot idag.
Även om den ”traditionella” verksamheten, att rycka ut och snabbt vara på plats när en olycka
har skett dominerar, kommer kraven på att verksamheten arbetar mer långsiktig och förebyggande att öka ännu mer.


Pelle Pettersson är räddningschef på Båstads räddningstjänst.


Nu framställs underlag till att upphandla en extern oberoende utredare.
– Utredaren kommer ju bland annat titta på om vi ska drivas i egen regi, i samverkan med andra kommuner eller inom räddningstjänstförbund. Jag hoppas verkligen vi kan få fortsätta i egen regi, säger Pelle Pettersson.