Klik venligst
BJÄRE 2023-05-19 KL. 11:45

Ny app motverkar ensamhet bland pensionärer

Av Peter Jakobsson

I början av maj lanserades appen Mötesglädje som är till för att motverka ensamhet bland äldre. Ett projekt från SPF med lokalt Båstadföretag som leverantör av tekniken. Nu hoppas de på många användare av appen så dess syfte nyttjas ännu bättre.

Ny app motverkar ensamhet bland pensionärer
Lars Forssell hoppas appen ska hjälpa ensamma äldre att hitta nya kontakter. Foto: Peter Jakobsson

– När man gått i pension så försvinner en del av det sociala nätverket för många. Sen när man blir ytterligare tio år äldre kan det vara så att en del vänner och bekanta gått bort och då minskar kontakterna ännu mer och till slut finns inte många kvar. Därför är det ett stort problem med ensamhet bland äldre, framför allt bland männen, förklarar Lars Forssell som är aktiv inom SPF Seniorerna Södra Bjäre.

Efter det att Lars blev pensionär 2017 så gick han med i SPF och började sedan att engagera sig en del i föreningen.
– Jag kom med i styrelsen och sedan har det blivit ännu mer engagemang genom regionskonferenser och annat. Där kom jag i kontakt med flera projekt som SPF driver, bland annat appen mot ensamhet, förklarar Lars.

Appen Mötesglädje som nu lanserats är ett initiativ från SPF Seniorerna i Kronoberg och har fått finansiering från Allmänna Arvsfonden som gick in med drygt 6 miljoner i projektet. De som utvecklat appen är båstadsföretaget Pixelpappa som kom in tidigt i projektet.
– För tre år sedan blev jag kontaktad av Irene Svensson som är initiativtagare till projektet från SPFs sida. Vi började prata om vad man kunde göra och efter en tid hade vi sammanställt ett koncept för en social app. Sen var vi och träffade SPFs generalsekreterare och presenterade våra tankar. Efter de hade funderat ett tag så bestämde de sig för att gå vidare och söka pengarna för att realisera projektet, förklarar Björn Rutholm, vd och delägare på PixelPappa i Båstad.

Pixelpappa var med och utformade ansökan av pengarna i början av 2020.
– Sen tog det ett antal månader innan Allmänna Arvsfonden hade handlagt ansökan och kom till beslut. Efter beviljandet så skulle vi sätta igång direkt, berättar Björn.

Sex stycken fokusgrupper med representanter från SPF sattes samman och arbetet drog igång på hösten 2020.
– De var utspridda över hela landet för att få in olika perspektiv på hur önskemålen ser ut, säger Björn.

Den tekniska utveckling som Pixelpappa gjort har löpnade gjorts i samverkan med fokusgrupperna och nu i maj var det äntligen dags att gå live med appen.
– Då var det redan många i fokusgrupperna som testat att använda appen i tidiga versioner en längre tid, förklarar Björn.

De identifierade löpande saker för att få appen att bli bättre.
– Det har varit lite inkörningsproblem men det har fixats med tiden, säger Lars Forssell som varit med i framtagandet av appen genom att vara med i fokusgrupp som kontinuerligt testat och utvärderat hur utvecklingen gått.


Under utvecklingen av appen har Lars Forssell och andra i fokusgrupperna kommit med önskemål och synpunkter. Björn Rutholm från PixelPappa har lyssnat och försökt lösa det. Foto: Peter Jakobsson


Ett fokus har varit att appen ska vara enkel att använda men ändå trygg och säker för användarna. Björn som varit med i de tekniska diskussionerna förklarar balansgången mellan hög säkerhet och enkelhet och tillgänglighet.
– Att verifiera användare med Bank ID hade varit säkrare men då exkluderas de som kanske inte har eller inte behärskar mobilt Bank ID. Vi hade många diskussioner i början om vilken nivå vi skulle ha på säkerheten. Det går inte att ha kassaskåssäkert och ändå öppet, förklarar Björn.

För att verifiera användare kontrolleras det nu att man har ett svenskt telefonnummer och användarna själva garanterar att de är ärliga med vem de är. Sen kan alla användare anmäla om det skulle vara någon som inte sköter sig eller bryter mot regler. Då blir dessa undersökta och kanske avstängda och blockerade.
– Avsikten är att vi ska nå så många som möjligt och då måste det vara enkelt utan krav på avancerad teknik, säger Lars.

Nu är appen lanserad och fylld av möjligheter för äldre att träffa andra äldre.
Appen fungerar så att när användaren är registrerad och öppnar upp den så kommer det fyra val. Man kan gå till telefon för att ringa andra användare, man kan chatta, hitta events och bläddra bland kontakter man har via appen eller andra viktiga nummer som är viktiga för appens målgrupp.
– Det är väldigt pedagogiskt och enkelt att använda, säger Lars.

Via appen kan man bland annat ringa slumpvalda andra användare av appen för att skapa nya kontakter.
– Jag har testat det och hamnade hos en pensionär uppe i Norrland. Man kan ju ha tur och bli sammankopplad med någon som man klickar med och då kan man byta kontaktuppgifter och fortsätta hålla kontakten, säger Lars.

Men bara för att man har appen kan man inte bli uppringd av okända pensionärer utan att aktivt vilja detta.
– Man måste gå in i appen och meddela att man är tillgänglig för samtal. Då kan det hända att det ringer någon, förklarar Björn.

Alla användare av appen kan lägga upp event som andra kan söka efter.
– Man kan då söka geografiskt för att se om det är några aktiviteter i närheten som man vill deltaga på. Det kan vara möten, föreläsningar eller någon som söker efter flera att gå och se en film tillsammans med. Hoppas det kommer i gång mer när det blir fler användare av appen, säger Lars.

I appens chatfunktion finns olika chatrum indelat efter intresseområden så som Film & musik, Djur & natur, Mat & dryck, Hälsa med mer.
– Det som identifierades i fokusgruppsarbetet var att om det är rum med definierade ämnen så underlättar det för folk att komma igång med att skriva, säger Björn.
– Det finns även regionala rum för de som befinner sig nära och vill prata om vad som helst, säger Lars.

Det är flera års utveckling som nu kommit till punkten av lanseringen av första öppna versionen. Under den tiden har PixelPappa jobbat nära pensionärerna i fokusgrupperna.
– De har varit fantastiskt att jobba med pensionärerna! Även om flera av de i fokusgrupperna inte varit så tekniskt bevandrade, och vi pratar lite olika språk ibland, så har det funnits en stor vilja att hjälpa till för att få fram en så bra slutprodukt som möjligt. Inga har varit rädda för att uttrycka sina åsikter och önskemål och det har även funnits ett tålamod till att reda ut hur man kan göra och vad som är möjligt, säger Björn och tillägger.
– På det stora hela har det gått förvånansvärt bra!

Från SPF och Lars Forssells perspektiv som deltagare i fokusgrupp så håller de med om samarbetet.
– Det har gått bra, sen är det så att det inte är allt som gått att realisera då det kanske inte är tekniskt möjligt eller strider mot GDPR eller andra regler, säger Lars.

Flera hundra användare har varit med och testat och använd appen i utvecklingsskedet och nu är det i dagsläget cirka 2300 användare av appen spridda över hela Sverige.
– Om ett halvår kanske vi är 20 000 användare. Att vi kommer bli fler är jag säker på, säger Lars.

Appen fungerar på mobiler med Android och på iPhone och finns att ladda ner i Google Play och App store under namnet ”Mötesglädje”.


Appen finns på App Store och på Google Play store under namnet "Mötesglädje". Foto: Peter Jakobsson


På SPFs webbplats (spfseniorerna.se) finns mer information och instruktioner kring hur man laddar ner, installerar och använder appen. Det finns både skriftliga instruktioner och videos som förklarar.


Björn Rutholm från PixelPappa som utvecklat appen och Lars Forssell från SPF Södra Bjäre. Foto: Peter Jakobsson
Appen Mötesglädje har ett enkelt och pedagogiskt gränssnitt. Foto: Peter Jakobsson
I appen finns olika chatrum med definierade samtalsämnen. Detta för att underlätta att samtal kommer i gång. Foto: Peter Jakobsson