Klik venligst
BJÄRE 2023-05-09 KL. 06:00

Ny cykelled och servicepunkt är invigd

Av Peter Jakobsson

Den nya mountainbikeleden som knyter samman Båstad och Laholm har färdigställts och fått namnet Buktenleden. Den är 20 kilometer lång och knyter samman utbudet i Båstad med den populära mountainbikeslingan Buktenbanan på Hökafältet i Laholm.

Ny cykelled och servicepunkt är invigd
Annika Borgelin från Båstads kommun klippte bandet tillsammans med Pernilla Kjellson från Laholms kommun. De flankerades av bandbärare Johan Mårtensson och Marie Eriksson från Båstads kommun. Foto: Peter Jakobsson

Med start vid Malenbadet i Båstad går Buktenleden på stig bort mot Riviera och Hemmeslöv för att sedan fortsätta på den asfalterade Kattegattleden bort till Laholms nya mountainbikeled, no 3, som är en blåmarkerad mountainbikeslinga/loop på cirka 2,7 km. Totalt bjuder Buktenleden på 20 km naturskön cykling.

Utmed hela leden är det tydligt markerat hur den går så cyklisterna kan navigera sig rätt. Att ny Buktenleden är klar är ett resultat av samarbete mellan Båstads och Laholms kommun.
– De senaste åren så har Båstad och Laholm jobbat mycket tillsammans för att utveckla oss båda till starka cykeldestinationer. Det har byggts diverse leder och arrangerats en del evenemang. Vi har dessutom jobbat med att säkra upp att våra boendeanläggningar är Bike Approved Accommodation vilket betyder att cyklisterna vet att det som de behöver finns på plats, säger Annika Borgelin, vd på Båstad Turism & Näringsliv.

För att inviga att Buktenleden är klar klippte Annika Borgelin ett band tillsammans med Pernilla Kjellson från fritidsenheten på Laholms kommun.
– Det är jätteroligt att vi kan arbeta ihop för att knyta samman Båstad och Laholm på detta vis för alla cykelfantaster, konstaterade Pernilla innan bandet klipptes.

Några lokala mountainbikefantaster gav sig ut på premiärtur på Buktenleden och lovade att återrapportera till kommunen om de uppfattar något som behöver fixas längs vägen. Det var Louise Persson, Bernt Persson, Daniel Nerhagen och Lennart Jansson som ser nya leden som ett tillskott för cyklingen i området.
– Leden är nog jättebra för turister och andra som inte är lika vana att cykla runt längs kusten, säger Bernt Persson.
– Många frågar oss om tips på var man kan cykla och är man ovan med omgivningen är det jättebra att det finns en uppskyltad led som man kan tipsa om, tillägger Daniel Nerhagen.


Louise Persson, Bernt Persson, Daniel Nerhagen och Lennart Jansson cyklade premiärturen på Buktenleden efter invigningen var avklarad. Foto: Peter Jakobsson


Även om leden nu är klar finns det tankar på att vidareutveckla den.
– Buktenleden går nu inledningsvis på både asfalt och på stig, vår vision är att i framtiden kunna göra ännu fler loopar på stigar och i terräng längs leden, säger Pernilla Kjellson.

Att anlägga cykelled i terrängen är dock ibland förenat med lite svårigheter.
– Vi hoppas kunna göra så leden blir mer i terrängen. Vi har dock stött på några hinder med naturreservat och andra regleringar. Målsättningen är dock att det ska bli i terrängen hela vägen, säger Annika Borgelin.

Vid lekplatsen nedanför Malenbadet, ungefär där Buktenleden startar, har Båstads kommun skapat en Bikepoint med information om cykelleder, cykelpump, lite verktyg och rejäla byglar där man kan låsa fast sin cykel. Det finns även bänkar med bord och grill för att kunna ta en paus.
– Det är den första Bikepointen som är helt klar. Sen kommer det även färdigställas en i Grevie vid gamla banvallen och en i Torekov vid småbåtshamnen, förklarar Marie Eriksson som är Gata och Parkchef i Båstads kommun.


Cykelleder både för gata och terräng finns utmärka på infoskylten. Så även nya Buktenleden. Foto: Peter Jakobsson


Vid Bikepointen vid Malenbadet finns även en ny tillgänglighetsanpassad åretruntöppen toalett som öppna inom kort.
– Att ha samlingsplats, Bikepoint och toalett samlat gör att det blir en trevlig mötesplats för många, säger Marie Eriksson.

Nu hoppas både Båstads och Laholms kommun på att cykelleden ska bli populär bland terrängcyklisterna som vill se lite av båda kommunerna på turen.