Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-07-19 KL. 10:30

Ny detaljplan kan ge Drivan nya möjligheter

Ny detaljplan kan ge Drivan nya möjligheter

Nu finns en ny detaljplan som gäller fastigheterna och området kring Båstad sportcenter, i folkmun kallat Drivan, ute på samråd. Bakgrunden är att sportcentret vill bygga ut med nya hallar samt att parkeringssituationen behöver förbättras.

I detaljplanen finns att läsa att huvudsyftet är att se över befintlig byggrätt för att rätta till planavvikelser som gjorts och ge befintliga verksamheter bättre utvecklingsmöjligheter. Planen syftar också till att förbättra möjligheterna att använda oanvända ytor till bland annat nya idrottsanläggningar, lokaler för tillfällig vistelse , till exempel vandrarhem eller liknande, och parkering. Inom planområdet möjliggörs även en yta för både parkering samt andra tillfälliga idrottsaktiviteter i form av exempelvis en skridskobana vintertid.

I detaljplanen fastställs även område för park och natur.
– Vi ser anläggningen som ett center för idrott för både unga och äldre. Vi har många faciliteter men vill ändå utöka för att kunna erbjuda mer, berättar Henrik Holm som är VD för Båstad Sportcenter.Området som detaljplanen omfattar.

Idag är planområdet främst använt som sport- och idrottsanläggning med flertalet tennisbanor såväl ute som inne. Här finns också padelbana, gym, idrottshall, bastu, sportshop, yogastudio och möjlighet till massage och fysioterapi. Inom området finns även restaurang Drivan, Båstad vandrarhem, Caddie sportmarknadsförareutbildning, R.I.G idrottsgymnasium samt runt 80 stycken parkeringsplatser. Båstad sportcenter har funnits sedan 1983 (Stiftelsen Drivan). I dagsläget drivs anläggningen i ett av Båstad tennissällskap majoritetägt aktiebolag.

Tidigare användes marken inom planområdet som plantskola med växthus och odlingsverksamhet med runt 10000 kvm uppvärmda växthus. Hallandsåsens Driverier, som verksamheten kallades, byggdes upp 1918 av Erik Hakon-Petterson. 1968 bildades företaget Båstadsnejlikan som även det drev verksamhet på platsen. Bland annat odlades syrener och olika typer av fruktträd. Storsäljaren var nejlikor som drevs upp i växthusen och skickades över hela Sverige. Växthusen kom att bli en stor arbetsplats i Båstad då odlingen krävde mycket arbetskraft eftersom nejlikorna skulle bindas upp för att växa sig långa och raka. Verksamheten var aktiv fram till början av 1970-talet och de båda bolaget upplöstes 1974 (Hallandsåsens Driverier) respektive 1980 (Båstadsnejlikan). Ändringen av markanvändningen gjordes på 1980-talet och år 1983–1984 byggdes tennisbanorna. Den senaste inomhushallen byggdes 1991.

Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära att idrottsområdet utvecklas med utökade verksamheter och förbättrade parkeringsmöjligheter vid större arrangemang. Utvecklingen av Drivanområdet kommer också leda till att området tydliggörs som centrum för idrotts- och föreningslivet samt för besöksnäringen. Förutsättningarna för barn, ungdomar och vuxna att ha en aktiv fritid kommer också att öka vilket skulle kunna få en positiv inverkan på folkhälsan inom kommunen.Den nya detaljplanen, som just nu är ute på samråd, innebär att området får en tydligare profil som centrum för idrotts- och föreningslivet.

Den största förändringen som önskas göras är att bygga en ny hall framför befintliga där det idag är en liten lekplats.
– I utbyggnaden vill vi bygga två padelbanor, ett gym med fria vikter och en sal för spinning eller yoga. Där skulle jag vilja kunna starta ungdomsträning i padel. Vi har många bra padelspelare från Båstad som är bra förebilder till det ökande intresset, förklarar Henrik Holm.

I detaljplanen finns utrymme för att bygga om eller bygga nytt där vandrarhemmet nu ligger.
– Det är inte primärt att vi vill göra något där men detaljplanen ska stå sig i framtiden. Jag ser inte att vi gör om något där inom närmsta tiden. Det blir nog efter jag slutat driva anläggningen, konstaterar Henrik.

Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad till och med 31 augusti. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kommunens webbsida, bastad.se, under pågående detaljplaner. Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, Vångavägen 2, 269 80 Båstad, senast den 31 augusti 2020.

TEXT: PETER JAKOBSSON