Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-04-22 KL. 10:05

Nya fordon krävs för räddning i tunneln

Nya fordon krävs för räddning i tunneln

Med tunneln genom Hallandsås tillkom en viktig uppgift för räddningstjänsten i Båstad.

Olyckor och bränder i tunneln måste kunna hanteras och då krävs specialfordon och specialkunskaper. Till detta fick Båstads brandförsvar 32 miljoner av Trafikverket, som äger tunneln, vilket ska räcka i tjugo år. Större delen av de pengarna har investerats i nya fordon som kan hantera utryckning in i tunneln. Eftersom tunneln inte har något eget vattensystem måste släckvatten tas med in i tunneln och till detta har två specialfordon tagits fram.

Den ena fordonet är en specialbyggd släckbil med spårdrift.Släckbil specialframtagen för att kunna köra in i tunnelnJärnvägshjulen sänks ner över spåret och tar bilen vidare med spårdrift

Den fungerar som en vanlig släckbil vid de vanliga utryckningarna men kan även åka till tågspåret, fälla ner tåghjul och köra på rälsen in i tunneln. Det är den ena i sitt slag i Sverige. Oftast är tunnelfordon framtagna med endast spårdrift. Denna bil har Båstad räddningstjänst två av, en i Förslöv och en i Båstad.

Den andra är ett världsunikt fordon.

Spårvagnen har stor vattentank och kan även transportera människor

Spårvagnen fungerar dels som vanlig tank på tankbilen och kan lastas av på rälsen för vidare färd

En spårvagn med vattentank som har egen hydraldrift och kan köras fristående på räls. Den fungerar även som tank på den ordinarie tankbilen och kan lastas av, ner på rälsen och köras vidareför egen maskin. Förutom att komma med vatten in i tunneln kan den på sin plana överdel transportera både brandmän och skadade in och ut ur tunneln.

Innan tågtrafiken startade genom tunneln kunde räddningstjänsten öva där men nu när det ständigt är trafik är det inte lika lätt. Nya brandmän får teoretisk utbildning och praktik med fordonen. Nattliga besök in i tunneln kan de göra under en kort tid men då kan inte större övningar genomföras. Trafikverket har för avsikt att en gång var tredje år stänga av tågtrafiken för att övningar ska kunna göras.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson