BJÄRE 2022-11-17 KL. 14:00

Nya och gamla ordföranden i nämnderna

Av Peter Jakobsson

Nya och gamla ordföranden i nämnderna
Bakre raden: Rustan Svensson (M), Jessica Andersson (S), Ann-Margret Kjellberg (S) och Håkan Hagström (M). Främre raden: Gitte Dahlin (L), Johan Olsson Swanstein (M) och Ulf Jiewertz (M).

Under kommunfullmäktiges sammanträde i november valdes ledamöter och ersättare till nämnderna i Båstads kommun. Till ordförandeposterna valdes delvis nya personer som axlar rollen att leda församlingarna de kommande åren.

Följande personer valdes som ordföranden för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31:
Kommunstyrelsen – Johan Olsson Swanstein (M)
Utbildningsnämnden – Håkan Hagström (M)
Vård- och omsorgsnämnden – Ulf Jiewertz (M)
Miljö- och byggnadsnämnden – Rustan Svensson (M)
Socialnämnden – Jessica Andersson (S)
Valnämnden – Ann-Margret Kjellberg (S)
Kommunrevisionen – Christer de la Motte (M)

På bilden finns även Gitte Dahlin (L) som varit ordförande i Båstadhem AB. Ny ordförande har inte utsetts än men sagt är att posten ska gå till Liberalerna och där finns Gitte tillgänglig för ytterligare en mandatperiod.