Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-06-11 KL. 12:52

Nyfikna tyckte till om Grevies framtid

Nyfikna tyckte till om Grevies framtid

För att planera Grevies framtid tar nu Båstads kommun fram ett inriktningsdokument som ska ligga till grund för framtida planbestämmelser för orten. På samma sätt som det gjordes i Båstad och Förslöv bjöd kommunen in till framtidsmingel för att möta allmänhetens synpunkter och frågor.

Syftet med arbetet är att ta fram ett inriktningsdokument för Grevies utveckling med tydliga utgångspunkter att förhålla sig till i fortsatt planering. Inriktningsdokumentet ska utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden.

På biblioteket i Grevie har kartorna från inriktningsdokumentet redan suttit uppe en tid. Till det annonserade framtidsminglet kom under hela kvällen 45–50 personer vilket var färre än beräknat. Trots att biblioteket ligger i samma byggnad och delar entré med ICA som det var bra med tillströmning till efter arbetstid så var det få som tog möjligheten i akt att fråga kommunens representanter om planerna för orten. Politikerna som skulle komma lyste även de till största delen med sin frånvaro under kvällen.

En Greviebo som utnyttjade tillfället var Erling Tell som bott i Grevie i fyrtio år och var positiv till eventet.
– Detta är en bra chans för folk att tycka till och ställa frågor om planerna för Grevies framtid, säger Erling till oss.Erling Tell besökte utställningen och passade på att prata med kommunens representanter

Erling är engagerad i Grevie Byaråd och de har i ett tidigare skede träffat kommunen för att ge sin syn på Grevies behov och möjligheter.
– Det börja bli tunt på barnfamiljer nu i Grevie och det är bra att det planeras möjligheter till nya bostadsområden. Sen vill ju vi som börjar bli äldre kunna bo kvar i Grevie utan att platsa på demensboendet. Ett vanligt ålderdomshem hade varit bra, säger Erling.

Ansvarig planarkitekt för inriktningsdokumentet är Camilla Nermark på Båstads kommun som i efterhand sammanfattade kvällen.
– Det var en del besökare som efterfrågade politikerna så det var synd att de inte var på plats. En god dialog mellan politiker och allmänheten är alltid bra för att bygga ett förtroende och visa att det finns en dialog där man kan påverka, berättar Camilla.Camilla Nermark är ansvarig planarkitekt på kommunen

Efter att summerat intrycken från eftermiddagen och kvällen berättar Camilla vidare.
– Det vi fick mycket positiv feedback på var planerna på utbyggnad av Böske, området mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan. Det är en fin plats och eftersom det sluttar så mycket där skulle många få möjligheten till en väldigt fin utsikt. Där är vi öppna för olika typer av bebyggelse så som bostadshus i olika former, skola och äldreomsorg. Inga politiska beslut finns för något av det men det är en bra plats för varierad bebyggelse. Området är till största delen kommunägd mark med undantag för en del privatägt närmast Gimlevägen. Mot och längs med Järnvägsgatan skulle även en blandad bebyggelse i form av centrumverksamhet och bostäder, med till exempel handel eller restaurang i bottenvåning och bostäder på övervåningen, vara lämplig.

Där den gamla lastkajen idag är belägen föreslås bli en social mötesplats - En plats där människor i alla åldrar skulle kunna mötas och ”hänga”. Där skulle en park kunna anläggas, ett aktivitetshus eller skaparverkstad och café finnas eller kanske en boulebana eller en basketkorg. Det finns en mängd olika förslag på hur man skulle kunna disponera den ytan. En variation av bebyggelse och funktioner där folk kan vistas näst intill dygnet runt, alla veckans dagar, skapar liv och rörelse samt gör platsen trygg.

Inflyttningen till Grevie har varit sparsam senaste åren men kommunen känner en efterfrågan av nyproducerade bostäder och det handlar både om Greviebor som vill byta till annat boende samt arbetsgivare som vill kunna erbjuda attraktiva bostäder i närområdet när de rekryterar folk. I Grevie finns bland annat Lindab som är en av kommunens största arbetsgivare och med möjligheten att kunna erbjuda bostäder nära arbetsplatsen kan orten utvecklas positivt.
– Grevie är unikt på det sättet att det med kyrkbyn bor omkring 900 personer där och tänk då att bara Lindab har drygt 600 arbetstillfällen och även NP Nilsson, Willab t ex är stora arbetsgivare på orten. Det är fantastiskt!

Besökare satte gröna pluppar vid det som de tyckte om

Allt handlar inte om boende och arbetsmöjligheter. Många av de som besökte kvällen var väldigt positiva till att det ska göras något åt korsningarna längs Stålhögavägen för att trafiksäkra dem.
– Till exempel finns vid kyrkan en busshållplats där det inte finns något övergångsställe. Dit kommer en hel del ungdomar som går i montessoriskolan och behöver korsa vägen på ett säkert sätt. Utmaningen här är att det är trafikverket som är väghållare för Stålhögavägen och även Timmervägen och Järnvägsgatan vilket gör att det är deras ansvar men vi har en dialog med dem och de ska besöka Grevie i sommar för att titta på detta på plats, berättar Camilla.

Positiva reaktioner från kvällen kom även på att det finns planer på att koppla ihop befintlig grönstruktur med nya stråk där man kan ta sig runt orten på ett nytt sätt.

Inriktningsdokumentet är ute på samråd till 13 augusti och kartorna hänger kvar på biblioteket i Grevie samt i kommunhuset till dess. Sedan skall alla skriftliga inkomna synpunkter sammanfattas, förslaget eventuellt revideras och tas vidare för politiska beslut under 2017.

TEXT: Peter Jakobsson