BJÄRE 2022-07-27 KL. 08:00

Nystartad utbildning

Av Erik Persson

I nytt samarbete, kombineras nu den psykologiska kompetensen från Simone Nilssons studier på Oxford University med Laila Svenssons snart tjugoåriga erfarenhet ifrån yogans värld – i en utbildning att lära sig upptäcka och hantera våra trauman i livet.

Nystartad utbildning
Laila Svensson och Simone Nilsson, i nytt samarbete till hösten. Foto: Erik Persson

Under nio heldagar fördelat på tre tillfällen kommer Laila och Simone att utbilda i hur vi kan upptäcka och hantera våra trauman i livet – något de båda tror att vi alla har mött någon gång i livet, stora som små, unga som gamla.

– Det är helt naturligt att vi möter egna eller andras utmaningar i livet, men vi måste skapa oss en medvetenhet för hur vi ska hantera dessa motgångar. Under vår utbildning kommer vi med Simones evidensbaserade kunskap ifrån psykologins värld, kunna kombinera det kliniska arbetet med min snart tjugoåriga erfarenhet inom yogans värld, säger Laila Svensson som driver Yogastudion Shala Hala i Boarp.

I det nya samarbetet kommer man kunna fördjupa sig i två typer av inriktningar.

– Trauman yttrar sig både i vårt privatliv och arbetsliv, något vi separerat in i två olika inriktningar – trauma och business. Utgångspunkten är densamma, men där vi belyser olika mycket hur vi hanterar vårt eget trauma och hur man skyddar sig ifrån att utsättas för sekundärt trauma – för ja, trauma smittar och påverkar oss alla som arbetar med traumatiska människor, säger Simone Nilsson som driver Starling Heights.

– När vi upplever psykisk ohälsa blir vi ofta överväldigade, skrämda och djupt otrygga. Om vi inte vet hur vi ska bemöta dessa känslor, både i vårt privatliv och arbetsliv, utvecklar vi ofta ohälsosamma strategier för hur vi ska gå vidare – så som missbruk av olika slag, depression, ångest, övertänkande och perfektionism. Under utbildningarna kommer vi därför att jobba med vårt egna självledarskap och gå igenom tecken och symptom för trauma i vår omgivning. Detta kommer ske både praktiskt och teoretiskt, så att vi professionellt kan bemöta dessa traumatiska upplevelser, avslutar Simone Nilsson.

Med en pandemi bakom oss har folks hälsa blivit ett allt viktigare ämne, och forskning visar att mellan 70 till 90 procent av alla människor har blivit utsatta för någon form av traumatisk händelse i sitt liv – där ungefär 6–18 procent av dessa utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

– Både jag och Simone ser fram emot att komma igång till hösten och arbeta tillsammans. Vi har båda långa erfarenheter inom våra respektive områden, där vi delar drivkraften av att hjälpa människor att hitta sin fulla potential. Kombinationen av Simones kliniska arbete och hur yogas rörelser kommer att komplettera varandra känns väldigt, väldigt spännande, avslutar Laila Svensson.

För mer information, besök de respektives hemsidor.