Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-06-16 KL. 08:00

Nytt Fritids- och idrottspolitiskt program ska vägleda arbetet

Båstads kommun har gjort en total genomlysning av idrott och fritidsutbudet, relationen till det och skapat mål för att utveckla det i framtiden. Ett fritids- och idrottspolitiskt program som det förhoppningsvis ska göras årligt bokslut på.

Nytt Fritids- och idrottspolitiskt program ska vägleda arbetet

Programmet gör en genomlysning av bland annat sport- och fritidsanläggningar, planering inom olika verksamheter, spontanidrott, breddidrott, föreningsliv och stöd, friluftsliv och rekreation, hållbarhet, tillgänglighet, jämställdhet och trender. Av detta har ett antal målbilder skapats inom alla olika delar.

Själva beskriver Båstads kommun att:
”Ett fritids- och idrottspolitiskt program är ett strategiskt och politiskt program som ska vara vägledande för hur Båstads kommun ska arbeta både kort- och långsiktigt med att utveckla fritids- och idrottsområdet, både för innevånarna och besökare i kommunen.
Programmet ska även visa vägen för våra medborgare att vara aktiva hela livet.
Programmet ska vara vägledande för alla frågor, prioriteringar och beslut som berör fritids- och idrottsområdet.”

– Bakgrunden är en motion från Centern som ledde till en beredning av tjänstemännen. Vi tillsatte också en politisk beredning där alla partier var representerade och det har varit ett stort engagemang från deltagarna. I stort har vi haft liknande åsikter så det är en enig beredning, säger Thomas Andersson (L) som varit ordförande i beredningen.

– Det är Mia Lundström som gjort grovarbetet med programmet. Hon har sån bra koll på alla föreningar. Från tjänstemannanivå har det också fungerat mycket bra med jobbet tillsammans med politikerna. Mycket nyttig input har kommit in, säger Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef på Båstads kommun.

När arbetet med framtagandet av programmet skulle dra igång så ville de ta reda på hur ungdomarna ser på fritid och idrott. En enkät skapades som gick ut till alla i åldrarna 10 – 19 år.
– Dessa fick många elever svara på under skoltid så det blev väldigt hög svarsfrekvens. Deras åsikter var viktiga för framtagandet av rapporten, förklarar Hans.

Något som bland annat framkom var att spontanidrottande intresserade, och efter-frågades, så mycket.
– Det är tiden mellan skolan och kvällsaktiviteter där det efterfrågades aktiviteter att göra utan att det är organiserat i grupp, säger Hans.

Att det är många fler killar än tjejer som idrottar genom föreningarna visste de sedan tidigare. De senaste fem åren 2016 – 2020, deltog cirka 35 procent flickor och cirka 65 procent pojkar i föreningsledd barn- och ungdomsverksamhet för 4 – 25 år.
– Det beror till stor del på att fotboll är så populärt på Bjäre och det är mest killar som spelar. Men vi har som ambition att försöka främja idrotter där det är fler tjejer. Vi önskar ju att de kommunala stöden går lika till könen. Så vill vi också främja tillgänglighet så alla kan vara med och idrotta, säger Hans.

Under framtagandet av programmet har arbetsgruppen haft möten med alla föreningar som får kommunala bidrag så de har fått säga sitt.
– Föreningarna gör ett fantastiskt jobb, det är härligt att se. Vi poängterar i detta program vikten av samarbeten mellan kommunen och föreningarna, förklarar Thomas.

Coronapandemin har synliggjort behoven av att kunna vara ute och röra på sig.
– Det gäller båda gammal och ung. Vi har sagt att vi ska införa en årlig friluftsdag och vi vill tillsätta ett friluftsråd. Genom syskonen Olmarker har vi fått upp aktivitetsrundor i alla tätorter. Vi är väldigt glada över deras engagemang, helt fantastiskt, säger Thomas.
Kommunens vandringsleder har blivit populära vilket uppmärksammats.
– Det finns förslag på att kanske kunna knyta samman de mer och höja kvaliteten på faciliteter utmed lederna, säger Thomas

Programmet består inte bara av nya saker.
– Mycket av det som finns i nya programmet är sånt som funnits och fungerat bra redan tidigare. Nu är det kompletterat med nya saker för att få ett komplett fritid- och idrottspolitiskt program att hålla oss till, säger Hans.
Det är många mål inom olika ämnen i programmet. Allt kan inte göras på en gång.
– Vissa saker kostar lite och andra mer. Detta får planeras in i den ekonomiska budgeten allt efter som. Men några saker kommer nog in redan i kommande budget, säger Thomas och fortsätter.
– Något som vi vill blir av fort är att de kommunala bidragen till föreningarna skriv upp med KPI. Föreningslivet har ju kostnadshöjningar precis som alla andra.

Programmet ska revideras var fjärde år och för att se om det följs är det tänkt att ett bokslut av det upprättas varje år.
– På samma sätt som det görs bokslut över ekonomin och miljöarbetet så ska detta upprättas. Då kan vi i politiken se att det verkligen görs saker, säger Thomas.

Slutgiltigt ska programmet godkännas av kommunfullmäktige i juni.
– Det var meningen att det skulle varit klart tidigare men osäkerheten runt Corona gjorde att det sköts fram lite, avslutar Hans Paganus.


Text & foto: Peter Jakobsson