Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-05-04 KL. 16:43

Nytt Padelcenter planeras att byggas i Båstad

Nytt Padelcenter planeras att byggas i Båstad

Sex inomhusbanor och två utomhus på taket tillsammans med gym, verksamhetslokaler och café med mer finns i de planer som Andreas och Magnus har för Båstads nya Padelcenter som de vill bygga vid nya stationen. Det är snabba puckar och högt ställda mål de har.

– Det har gått väldigt fort med allt. Både med våra planer och även med beslut från kommunen. Nu är inte alla beslut tagna men jag är glad att den kontakten vi haft med kommunen hittills varit så effektiv, inleder Andreas Gustafsson som är den ena initiativtagaren till projektet.

Byggnaden vid nya stationen i Båstad ska primärt vara en padelhall men också erbjuda mer än så. Området Tuvelyckan kring stationen håller just nu på att bebyggas och i närområdet kommer det flytta in över 1000 personer under de kommande tio åren enligt kommunens egna beräkningar. Padel som sport växer kraftigt i hela Sverige och till sommaren ska en VM-tävling arrangeras här i Båstad. Nya padelhallar öppnar varje vecka runt om i landet men denna ska bli något utöver det vanliga.
– De flesta padelhallar byggs antingen som nya billiga snabbyggen med trist estetiskt utseende och lokaliserade på udda ställen där det finns billig mark. Den andra kategorin är att man flyttar in padelbanor i existerande industrilokaler och blir då just belägna i industriområden. Båda de alternativen tycker vi är ganska tråkiga. Det är då ofta maskulina, kalla och kala byggnader dit man åker för att spela padel men de erbjuder ofta inget mer. Vår ambition är något helt annorlunda. Vi vill bygga något som är estetiskt vackert och som erbjuder mycket mer än bara padel, säger Andreas som har en klar ambition av en mötesplats med många verksamheter.Nordöst om stationen bredvid stationstorget ska den ligga.

Ägare och de drivande till projektet är Andreas Gustafsson och Magnus Jönsson som båda är verksamma i kommunen. Andreas är civilekonom och har bland annat erfarenhet av fastighetsbranschen från fastighetsföretaget Atrium Ljungberg.
– De bygger, äger och förvaltar framförallt stora handelscentrum och jag har jobbat med verksamhets-, uthyrnings- och lokaliseringsfrågor, förklarar Andreas.

Magnus äger och driver ett byggföretag i Båstad.
– Jag är byggare och vi kommer att bygga det som vi kan på hallen. Sen är det ett stort bygge så det kommer krävas många andra inblandade också, säger Magnus.

Andreas och Magnus har ingen lång historia av gemensamma projekt men de har träffats genom Drivan där Magnus bygger och Andreas är involverad i många av Drivans verksamheter och projekt. Genom engagemanget med Båstad Sportcenter Drivan har de båda fått stor kunskap i hur man driver en sportklubb.

Byggnaden är tänkt att bestå av 1800 kvm padelbanor inomhus och 900 kvm padelbanor ute samt kontor 1500 kvm plus lokaler för restaurang/café, butiker eller liknande på cirka 250 kvm. Utöver det kommer det finns omklädningsrum och läktare med mer i byggnaden.
– Vi kommer samarbeta med fastighetsägarna på Tuvelyckan för att kunna erbjuda lokaler för tex Pressbyrå, frisör, café med mer. Vi ska inte konkurrera med de på andra sidan gatan utan tillsammans erbjuda lokaler till verksamheter som bidrar till områdets utbud, säger Andreas.Tidig skiss på inomhusmiljön.

Det estetiska uttrycket för byggnaden har de lagt stor vikt vid.
– Det vi tittar på som exteriör är antingen cortenstål (ett stål som bildar en rostfärgad patina efter en tid. Reds anm.) eller en träfasad. Det ska vara en ärlig och trygg byggnad snarare än ett snabbygge, säger Andreas.
– Det viktiga är att den ska smälta in i den miljön som finns där med tågstationen och övriga byggnader, säger Magnus
– Totalt tillåter detaljplanen att vi bygger 19 meter högt men det vill vi inte göra. Det skulle ta för mycket fokus från tågstationen. Vi tänker oss att bygga 12 meter högt, tillägger Andreas.
– När man kommer på Inre Kustvägen från ridklubben så vill vi inte att padelhallen ska skymma den fina tågstationen utan att det ska harmonisera på ett bra sätt, förklarar Magnus.

Magnus och Andreas försöker skaffa sig en bild av hur det kommer se ut om ett år när byggnaden är klar.

Tanken är att invigning av Padelhallen ska vara redan i maj 2019.
– Får vi alla klartecken från kommunen efter kommunfullmäktige 16 maj så kör vi på så snabbt vi kan. Tanken är sedan att vi ska kunna gjuta plattan i september-oktober. Hela byggnaden hoppas vi kunna vara klara med på ett år men då kommer det först vara padeldelen av byggnaden invändigt som prioriteras. Sen kommer de andra lokalerna byggas klart i etapper beroende på vilka verksamheter som vill flytta in. Det är stor skillnad på att bygga kontor eller café eller kanske vårdcentral, berättar Andreas.

Närmsta befintliga inomhushallar för Padel finns i Halmstad och Ängelholm. Planer finns nu även på att bygga en i Mellby.
– Efterfrågan på padelbantider är stort så det finns plats för fler aktörer. Sporten växer och är här för att stanna. Folk som testar padel inser snabbt hur kul det är, avslutar Andreas som själv blivit padelbiten och spelar så ofta han hinner.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON