Klik venligst
BJÄRE 2022-11-30 KL. 09:56

Oförändrad skatt i Region Skåne

Av Peter Jakobsson

Oförändrad skatt i Region Skåne
Båstads totala kommunalskatts utveckling senaste 20 åren. Källa: SCB

Region Skåne ska fastställa budget och skattesats innan november månads utgång vilket hölls när dessa sattes på regionfullmäktige den 29 november.
Skattesatsen fastställdes för 2023 till 11,18 kronor vilket innebär oförändrad skattesats i regionen nästa år.

Tidigare i november har kommunfullmäktige i Båstad fastslagit att den kommunala skatten också lämnades oförändrad på nivån 20,23 kronor.

Detta innebär att hela den totala kommunala skattesatsen för invånare i Båstads kommun blir 31,41 för kommande år.

Sverigemedel för totala kommunalskatten för år 2022 låg på 32,24 kronor.