Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-10-31 KL. 18:34

Ökad smitta men minskad provtagning

Av Peter Jakobsson

Ökad smitta men minskad provtagning

För andra veckan i rad fortsätter antalet smittade i Skåne att öka. Under förra veckan konstaterades 605 nya fall jämfört med 406 föregående vecka.
– Ökningen sker från låg nivå men det visar att vi fortfarande har en samhällspridning av covid-19. Antalet positiva svar från egenprovtagningen ökar till 4,5 procent från 2,8 procent veckan innan samtidigt som antalet egenprovtagningar minskar till strax under 9 000, meddelar smittskyddsläkare Eva Melander genom Region Skåne.

Störst ökning av antalet fall sker i åldersgrupperna 0–19 år och 30–39 år. Men med undantag för 90 + ökar smittan i alla åldersgrupper. I sjukvården förekommer endast några enstaka smittutredningar men i kommunal vård- och omsorg pågår flera utredningar och i vissa av dessa har sekundärfall upptäckts.

Smittskyddsläkaren påpekar att även om belastningen på sjukvården fortsätter att vara relativt låg är det fortsatt mycket viktigt att stanna hemma från arbete, skola och fritidsaktiviteter vid symtom på luftvägsinfektion och tvätta händerna för att hindra att smittspridningen tar fart igen.