Klik venligst
BJÄRE 2024-04-10 KL. 14:13

Okej med lite snuva i förskolan

Av Rickard Gustafsson

Här kommer en nyhet som lär glädja vabbtrötta föräldrar. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer om när barn bör stanna hemma från förskolan. De konstaterar att lindriga förkylningssymptom inte är en anledning till att hålla barnen hemma om allmäntillståndet i övrigt är gott.

Okej med lite snuva i förskolan
Folkhälsomyndigheten har sammanställt en uppdaterad vägledning för att minska risken för smittspridning på förskolor.

Säg den förälder som inte fått ett samtal från förskolan som berättar att ”du måste komma och hämta ditt barn som är sjukt”.

Visar barnet klassiska förkylningssymptom som hosta, snuva eller nysningar är det inte ovanligt att förskolan tar det säkra före det osäkra för att förhindra smittspridning.

Inte sällan uppstår det friktion mellan förskolepersonal och vårdnadshavare kring om barnet verkligen är sjukt eller friskt.

Folkhälsomyndigheten har efter uppdrag från regeringen sammanställt en uppdaterad vägledning för att minska risken för smittspridning på förskolor.

I de nya rekommendationerna framgår att barn och personal kan gå till förskolan även om det snörvlas eller hostas.

Magnus Gisslén, statsepidemiolog. Foto: Lena Katarina Johansson

– Grundregeln är att barn, och även personal, som är sjuka bör stanna hemma från förskolan tills de orkar delta i verksamheten igen. Lindriga symtom, som hosta eller snuva, utgör inget hinder för att vara på förskolan om allmäntillståndet i övrigt är gott, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten betonar dock att dialogen mellan förskola och vårdnadshavare kring barnets allmäntillstånd är viktig.

Om vårdnadshavarens och personalens bedömning skulle skilja sig åt, så är det personalens bedömning som avgör huruvida barnet är piggt nog att delta i förskolans vanliga verksamhet.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer:

• Barn och personal bör stanna hemma tills de har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i verksamheten. Barn med lindrig snuva eller hosta kan vara på förskolan om allmäntillståndet är gott.

• Ett gott allmäntillstånd betyder i det här sammanhanget att barnet inte är påverkat av en infektion, att det är feberfritt sedan minst ett dygn utan febernedsättande medicin i kroppen, och tillräckligt piggt för att orka delta i förskolans vanliga aktiviteter.

• Den som har varit magsjuk behöver vara pigg och stabilt frisk igen. Magsjuka barn behöver stanna hemma i två dagar utan symtom, såsom kräkning, diarré eller feber.

• Att vara utomhus varje dag bör ses som en viktig del av verksamheten för att minska smittspridning och öka välbefinnandet.

• Rutiner för handhygien, städning, blöjbyte och andra viktiga hygienrutiner behöver finnas och följas, liksom rutiner för livsmedelshygien, mathantering och utbrottshantering.

Vill du läsa mer klicka på länken –-> "Vägledning till förskolan för att minska risken för smittspridning"

Källa: Folkhälsomyndigheten